Młode ale prężne stowarzyszenie podjęło się odbudowy zabytkowej kapliczki w Rajskiem, osadzonej na skale nad zalewem Solińskim. W trakcie trwania projektu DL VII został przeprowadzony pierwszy etap działań polegający na oczyszczeniu terenu oraz zakupie potrzebnych materiałów do odbudowy, pozyskaniu środków finansowych, rozbiórce walących się murów, wykonaniu wykopów pod fundament, wylaniu fundamentu, oczyszczeniu kamieni oraz przygotowaniu gontów na pokrycie dachowe kapliczki.

Projekt obejmował szereg działań dla najmłodszych: przygotowano miejsce zabaw poprzez oczyszczenie miejsca znajdującego się na terenie należącym do szkoły (splantowano teren, zasiano trawę), zlikwidowanie starych, bezużytecznych sprzętów i urządzeń, wykonanie sprzętu nie wymagającego atestu: (ławeczek, stolików, drewnianego domku oraz piaskownicy), zakup sprzętu z atestem (zjeżdżalnia, huśtawki); W trakcie projektu zorganizowano też wizytę studyjną na plac zabaw w Ustrzykach Dolnych oraz zwiedzanie siedziby Fundacji Bieszczadzkiej, gdzie dzieci zapoznały się ogólnie z jej działalnością.
Przeprowadzono działania edukacyjne: warsztaty teatralne, które stanowiły przygotowanie do oprawy artystycznej spotkań kulturalnych. Zorganizowano kiermasz prac dzieci i rodziców w celu pozyskania środków finansowych na potrzeby realizacji projektu;
Zorganizowano wzorcowe urodziny jednego dziecka z oddziału przedszkolnego: nauczyciele zorganizowali konkursy i zabawy ruchowe, rodzice poczęstunek, natomiast młodzież z klas starszych zadbała o oprawę artystyczną; Projekt zakończył się uroczystym otwarciem placu zabaw z udziałem władz Gminy Bircza, rodziców, sponsorów i przyjaciół szkoły.

W projekcie „Bojki opowiadacie…” realizatorzy sięgnęli do tradycji ustnych i nieuchwytnego dziedzictwa kulturowego. Dawniej w Polsce na wsi był popularny zwyczaj wspólnego opowiadania przy zajęciach gospodarskich, np. przy darciu pierza. Sztuka opowiadania była domeną przede wszystkim ludzi starszych, którzy przekazywali w ten sposób wiedzę o świecie, swoje doświadczenia i mądrość.
Do współpracy i przeprowadzenia warsztatów zaproszono Michała Malinowskiego – opowiadacza, pedagoga i pisarza, twórcy i dyrektora Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści (MaBaBaO) z Konstancina Jeziorna, aby wspólnie tworzyć „żywym słowem” sięgając do tradycyjnych motywów.. Jedną z różnych technik Sztuki Opowiadania było „malowanie opowieści”, czyli rysowanie po wysłuchaniu historii wymyślonego przez siebie zakończenia a następnie opowiedzenie go uczestnikom.
W trakcie projektu zorganizowany został Kiermasz Bojkowski – prezentacja wyrobów rękodzieła i rzemiosła regionalnych twórców, degustacja regionalnych potraw, występy kapel folkowych, ekspozycję w Chacie związaną z dziedzictwem kultury W trakcie imprezy zaprezentowana była na scenie krótka forma Sztuki Opowiadania historii aby przybliżyć ją widzom i zachęcić do uczestniczenia w warsztatach.
W Chacie Bojkowskiej przygotowana została ekspozycja oraz przeprowadzane warsztaty. Doposażono izby w chacie w dodatkowe miejsca do siedzenia: krzesła i ławy wykonane na wzór mebli w starych chatach ze Skansenu w Sanoku. Wykonane zostały ozdobione ręcznie haftem bojkowskim obrusy i bieżniki na stoły.

Główne działanie zaplanowane w projekcie koncentrowały się na rozwoju inicjatyw na terenie Ekomuzeum Zielony Cień im. Marii Czerkawskiej i odtworzeniu tradycji wytwarzania produktów kulinarnych zgodnie z recepturami przekazywanymi od wieków, z pokolenia na pokolenie. Lokalna żywność, dzięki działaniom marketingowym i promocyjnym, przyczyni sie do rozwoju agroturystyki oraz turystyki wiejskiej w Rudence i okolicy. Mieszkańcy zaproszą do wspólnego stołu turystów, dla których regionalna kuchnia i poznawanie nowych smaków stanowi niewątpliwą atrakcję.
Społeczność wsi miała okazję włączyć się w poprawę infrastruktury Ekomuzeum, budowę drewnianej altanki i pieca oraz zbieranie tradycyjnych przepisów na potrawy regionalne. W projekcie wzięli udział mieszkańcy Rudenki i okolicznych wiosek, uczniowie miejscowej szkoły podstawowej, ich rodzice a pośrednio turyści odwiedzający Rudenkę.
Dla dzieci i młodzieży przeprowadzone zostały warsztaty z pieczenia chleba i konkurs na pozyskanie przepisów na tradycyjne wypieki i potrawy oraz na pracę plastyczną (ilustracje do kalendarza z lokalnymi przepisami kulinarnymi). Promocja projektu obejmowała aktualizację strony o Ekomuzeum, wydanie w formie kalendarza najciekawszych przepisów kulinarnych z ilustracjami z realizacji projektu oraz organizację „Dnia Ekomuzeum Zielony Cień”. podczas których odbył się pokaz i degustacja wypieków i potraw sporządzanych w tradycyjny sposób, nagrodzeni zostali uczniowie biorący udział w warsztatach i konkursach. Przy realizacji zaplanowanych działań, wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia społecznego, wykorzystane zostały zasoby lokalne, a wzbogacone o kolejne atrakcje Ekomuzeum „Zielony Cień służyć będzie mieszkańcom i turystom.

Projekt polegał na zorganizowaniu wcześniej nagłośnionego medialnie happeningu, podczas którego mieszkańcy gminy Lesko stworzyli dzieło plastyczne przedstawiające panoramę Leska.
Projekt dzieła był przygotowany przez profesjonalnych artystów na wielkoformatowym blejtramie , podzielony na ok. 2000 fragmentów na zasadzie puzzli. Każdy chętny mieszkaniec gminy Lesko miał możliwość pomalowania wylosowanego fragmentu obrazu. Tym samym własnoręcznie przyczynił się do powstania nietypowego dzieła plastycznego, był jego współtwórcą.
Impreza, odpowiednio przygotowana i przeprowadzona, zmobilizowała mieszkańców miasta i okolic do spotkania się i stworzenia dobra wspólnego, które później zostało odpowiednio wyeksponowane w ogólnie dostępnym miejscu i rozpowszechnione poprzez umieszczenie jego wizerunku na kartkach pocztowych rozdawanych w formie pamiątki turystom. Dodatkowym efektem była nietuzinkowa forma promocji miasta w mediach oraz zaistnienie w świadomości mieszkańców celowości wspólnych działań na rzecz swojego miasta oraz zachęcenie do realizowania nowatorskich pomysłów służących lokalnej społeczności.

Podmiotem w projekcie były dzieci z zespołu tanecznego „Bandanki” oraz ich rówieśnicy z Ustrzyk i okolicznych miejscowości. Dzięki działaniom projektowym najmłodszy skład zespołu Bandanki rozszerzył się o nowych członków, stało się to dzięki promocji projektu w prasie lokalnej. Odbyło się spotkanie integracyjne„Zatańcz z Mikołajem” zespołu z dziećmi i młodzieżą ze środowiska lokalnego połączone z prezentacją umiejętności tanecznych. Na potrzeby projektu zespół przygotował nowe tańce z grupy tańców pogórzańskich z którymi wystąpił przed publicznością w nowo uszytych rzeszowskich strojach ludowych.

Głównym celem projektu była integracja społeczności lokalnej i międzypokoleniowej, poznawanie i przekazywanie tradycji, stworzenie miejsca do wspólnych spotkań W ramach projektu 3 pomieszczenia zostały zaadoptowane na Izbę Regionalną w której zrekonstruowano salę szkolną z początku XX wieku. oraz pokój i kuchnię z dawnego wiejskiego domu. Stworzone zostało zaplecze sanitarne przy sali spotkań. Zorganizowano warsztaty plastyczne (malowanie, bibułkarstwo) oraz warsztaty z kuchni regionalnej.

Projekt był pomysłem na zagospodarowanie wolnego terenu o powierzchni: ok. 60 arów, który pozostawał zaniedbany, zakrzaczony, zachwaszczony. W ramach projektu zostały wykonane podstawowe prace porządkowe polegające na usunięciu zakrzaczeń wokół boiska sportowego, zasadzeniu szlachetnych drzew parkowych ozdabiających i zacieniających częściowo cały teren oraz ozdobnych krzewów poprawiających estetykę otoczenia Wykonano niezbędne prace ziemne przygotowujące teren pod montaż ławek wokół boiska, ławek i stolików w miejscach zacienionych oraz pod montaż obok boiska sceny z przeznaczeniem na imprezy plenerowe. Wykonano i zamontowano 10 ławek bez oparć, 10 ławek z oparciami, oraz 5 stołów piknikowych. Wykonano również ogrodzenie wokół Placu Zabaw.

Zespół „Bieszczadzki Dom” skupia wokół siebie nie tylko członków zespołu, ale i mieszkańców wsi, biorących czynny udział w organizacji kulturalnych imprez: „Święto Kupały”, „Koszykalia”, „Opłatek”, „Sąsiedzkie Kolędowanie”. Turystyczny charakter wsi powoduje, że zespół zaprezentował działalność kulturalną jako produkt turystyczny. W trakcie projektu lokalne zwyczaje, obrzędy, pieśni zaprezentowano podczas wymienionych imprez. Zorganizowano warsztaty rękodzieła artystycznego: wyroby z bibuły, wikliny, słomy, brzozy oraz malowanie na jedwabiu. Dzięki projektowi został wzbogacony strój członków zespołu „Bieszczadzki Dom”

Głównym celem projektu było przeprowadzenie warsztatów muzycznych doskonalących umiejętności członków grupy wokalno- instrumentalnej oraz grupy dzieci i młodzieży, która gra na różnych instrumentach lecz z powodu ich braku nie mogła rozwijać swoich umiejętności. Efektem warsztatów było powiększenie zespołu wokalno-instrumentalnego oraz organizacja dużego koncertu, który zapewnił promocję zespołu jak i edukację muzyczną. W ramach projektu zakupiono instrumenty muzyczne (gitary elektryczne, perkusja) oraz odpowiedni do potrzeb i specyfiki nowej grupy sprzęt nagłośniający.