„Las blisko nas”

„Las blisko nas”

  • Projekt realizowany przezStowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły w Bóbrce

W projekcie „Las blisko nas” chcieliśmy, aby społeczność lokalna poznała bliżej florę regionu. Projekt pozwoli dzieciom, młodzieży, rodzicom oraz ludziom odwiedzającym Bóbrkę na bardzo częsty kontakt poznawczy z namiastką flory bieszczadzkiej o
każdej porze roku. Atrakcyjne zajęcia w „zielonej klasie” i „pielęgnowanie jej” pozwoliło utrwalać nazewnictwo roślin, role i ich znaczenie, a w konsekwencji potrzebę ochrony przyrody.
W ramach projektu zorganizowana została piesza wycieczka do Szkółki Leśnej w Orelcu. Gimnazjaliści uczyli się rozpoznawania podstawowych gatunków drzew, zobaczyli jak rosną młode drzewka i dowiedzieli się co jeszcze robi się na szkółce leśnej.
Spotkanie zakończyło się ogniskiem.
Zadanie 2 – sadzenie typowych dla najbliższej okolicy gatunków roślin i tym samym stworzenie mini edukacyjnego ekosystemu.
Zad.3- budowa wiaty, które ma pełnić funkcję otwartej klasy i miejsca wypoczynku. W trakcie ferii zimowych wykonano konstrukcję wiaty a dach wiaty został pokryty blachą.
W trakcie realizacji projektu został ogłoszony konkurs plastyczny dla dzieci klas 0 – 3 pt. „Najpiękniejsza roślina mojego regionu”. Wpłynęło 14 prac. Wszystkie dzieci wykazały się wielką pomysłowością, talentem i zaangażowaniem.
W styczniu p. leśniczy Pan Dziuban odwiedził nasze przedszkole. Zaproponował dzieciom możliwość zagospodarowania posadzonego wokół szkoły „lasu”. Ustawienie karmników i dożywianie ptaków sprawiłoby, że miejsca lęgowe znajdą tu różne ciekawe gatunki. Realizacja projektu była też pretekstem do zorganizowania pogadanki o dożywianiu zwierząt leśnych w trakcie zimy. Podczas spotkania dzieci miały okazję poznać sposoby dokarmiania zwierząt i ptaków, które zamieszkują naszą okolicę. Na zakończenie spotkania uczniowie wystawili krótką sztukę o ochronie przyrody.