„Chcemy się uczyć i bawić!”

„Chcemy się uczyć i bawić!”

  • Projekt realizowany przezZespół Szkół Publicznych w Ropience

Projekt pozwolił na utworzenie punktu przedszkolnego dla dzieci w wieku 2,5 – 4 lata
funkcjonującego w godz. 730 -1400, który pozwolił wyrównać ich szanse na lepszy start, a także
wspomógł rodziców. W przedszkolu były realizowane, zgodnie z metodyką pracy następujące zajęcia
z dziećmi: plastyczne, taneczno – matematyczne, przyrodnicze, rozwijające mowę i
myślenie, logopedyczne, z pedagogiem. Cele te realizowane były poprzez treści dostosowane do
możliwości i potrzeb dzieci w wieku 2,5 – 4 lata oparte na różnorodnych zabawach, obserwacjach i
pokazach, działaniu, przekazie słownym, przykładzie osobistym, rozwiązywaniu zadań według
własnego pomysłu, doświadczeniu dziecka, spontanicznej i swobodnej aktywności własnej dziecka,
grach dydaktycznych i zajęciach dramowych. Umożliwią one dzieciom doświadczenie: aktywności
fizycznej, emocjonalnego poznania w formie aktywności indywidualnej i grupowej, różnych relacji
społecznych zachodzących pomiędzy rówieśnikami i osobami dorosłymi, poznania nowych
zagadnień, umiejętności i wiedzy. Były również organizowanie spotkania z rodzicami, na temat
wczesnego rozpoznawania zaburzeń, rozwiązywania problemów wychowawczych i wspierania rozwoju dzieci . Dzieci wyjeżdżały do Sali zabaw w Sanoku i Słodkiego Domku w Lesku. Przedszkolaki prezentowały swoje prace na gazetce, osiągnięcia i umiejętności podczas występów podczas uroczystości organizowanych w punkcie przedszkolnym jak i w szkole, np. mikołajki, jasełka, z okazji Dnia Babci i Dziadka, zabawy karnawałowej. Do pracy zatrudniliśmy nauczyciela z Biura Pracy. Na zakończenie pracy punktu przedszkolnego zorganizowano spotkanie rodziców, dzieci, gości i pracowników z poczęstunkiem.