„BIESZCZADY ODNALEZIONE – II etap”

„BIESZCZADY ODNALEZIONE – II etap”

  • Projekt realizowany przezStowarzyszenie Rozwoju Wetliny i Okolic

Celem projektu było podniesienie jakości i wzbogacanie oferty turystycznej gminy Cisna oraz promowanie atrakcji turystycznych regionu Bieszczadów Wysokich pośród turystów krajowych i zagranicznych, a także ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego Bieszczadów poprzez dokumentowanie istniejących obiektów oraz ich opis w ramach tworzonej ścieżki historycznej. W II etapie projektu wykonano drewniane obudowy 3 cembrowin kamiennych studni zlokalizowanych w po jednej w każdej z wsi (Jaworzec, Łuh, Zawój). Obudowy zostały wykonane przez profesjonalna firmę specjalizującą się w budowie i rekonstrukcji drewnianych chat. Zaimpregnowano ogrodzenia 3 cmentarzy. Zlecono P. Stanisławowi Krycińskiemu przygotowanie tekstu oraz mapki ścieżki historycznej „Bieszczady odnalezione”. Wydrukowany został w nakładzie 5000 egz. folder zawierający teksty w języku polskim i ukraińskim. Tłumaczenie tekstu wykonała społecznie Pani Maria Mandryk-Fil, której rodzina pochodzi z Zawoja i Jaworca. Podczas wykonywania prac w terenie spotykano się z dużym zainteresowaniem turystów wędrujących z Kalnicy do Sinych Wirów i dalej w kierunku Łopienki. Z rozmów wynikało, że pomysł opisania wsi w istotny sposób uatrakcyjnił wędrówkę. Podkreślano również charakter edukacyjny i historyczny ścieżki. Warte odnotowania jest również pozytywne przyjęcie projektu przez mieszkańców gminy. Powszechna jest opinia, że dzięki niemu odkryty został nowy walor w ofercie turystycznej gminy Cisna.