Badania naukowe nad historią regionu oraz popularyzacja wiedzy historycznej w środowiskach miejscowych i wśród turystów

Badania naukowe nad historią regionu oraz popularyzacja wiedzy historycznej w środowiskach miejscowych i wśród turystów

  • Projekt realizowany przezStowarzyszenie Rozwoju Wetliny i Okolic

Głównym celem projektu było badanie historii regionu i dotarcie z pogłębionym, profesjonalnie przygotowanym przekazem historycznym do jak najszerszej grupy mieszkańców Bieszczadów oraz
turystów odwiedzających nasz region. Nasz projekt miał za zadanie pokazanie niezwykle zajmującej
historii pogranicza. Planowane działania miały na celu uchronienie od zapomnienia unikatowej
kultury bieszczadzkich Bojków. Materiały, które zakupiliśmy dotyczą następujących wsi: Wetlina,
Smerek, Kalnica, Jaworzec, Łuh, Zawój, Strzebowiska, Przysłup, Krzywe, Dołżyca. W ramach
projektu zakupiliśmy również austriackie mapy wojskowe Von Miega oraz mapy katastralne. W znacznej części skupiliśmy naszą uwagę na historii terenów leżących obecnie w gminie Cisna. Kładliśmy nacisk na atrakcyjną formę prezentacji. Na podstawie zakupionych materiałów poza wykorzystaniem ich w pierwszym numerze „Bieszczadów Odnalezionych” w nakładzie 5000 egz., zorganizowano dla mieszkańców gminy Cisna cykl wykładów i prezentacji zgromadzonych materiałów historycznych. Uzyskane dzięki projektowi cenne i bogate w treści materiały historyczne będą wielokrotnie wykorzystywane przez nasze stowarzyszenie w kolejnych numerach wydawanego przez nas pisma historycznego „Bieszczady Odnalezione.” Zamierzamy docierać z przekazem historycznym, pracować nad podniesieniem świadomości kulturowo-historycznej mieszkańców gminy Cisna i turystów. Mieszkańcy Bieszczadów to głównie społeczność napływowa, młoda, przedsiębiorcza. Czasy, w których żyjemy szerokie kontakty z gośćmi odwiedzającymi Bieszczady wymagają wsparcia w samokształceniu się mieszkańców. Dzięki ciekawie przekazywanej wiedzy historycznej o swojej „Małej Ojczyźnie”spojrzenie na Bieszczady może ulec pozytywnym zmianom.