W dniu 26 sierpnia 2022 r. Fundacja Bieszczadzka podpisała umowę na realizację zadania Szlak „Zielony Rower” – Greenway Karpaty Wschodnie – reaktywacja, finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO, edycja 2022.
Celem projektu jest budowa kadrowych, technologicznych i instytucjonalnych podstaw modernizacji międzynarodowego szlaku dziedzictwa przyrodniczo – historycznego „Zielony Rower” Greenway Karpaty Wschodnie oraz przygotowanie Fundacji Bieszczadzkiej do roli koordynatora szlaku.
W ramach projektu zostanie:

  • zainicjowany innowacyjny w skali Polski program szkoleń i wykształcenie 6 osobowej kadry turystyki rowerowej;
  • zaprojektowany nowy przebieg 12 odcinków tras rowerowych;
  • zorganizowany cykl wycieczek rowerowych na szlaku ZRGKW;
  • utworzona aplikacja mobilna i strona internetowa serwisu informacyjnego umożliwiającego korzystanie ze szlaku bez fizycznego oznakowania w terenie.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Sfinansowano 240 000,00 zł
Całkowita wartość 240 000,00 zł

Fundacja Bieszczadzka (Lider zadania) oraz Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy (Partner zadania) i Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” (Partner zadania) we współpracy z Biurem Programu Korpus Solidarności Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zakończyła II nabór wniosków w Konkursie „Mini granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności” dla wolontariuszy.

W załączeniu publikujemy listę rankingową wniosków, przeznaczonych do dofinansowania oraz listę wniosków rezerwowych w ramach Konkursu na „Mini granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności” realizowanego w ramach II naboru drugiej edycji projektu „Podkarpacki Korpus Solidarności”.

Lista wniosków po ocenie formalno -merytorycznej   – pobierz

W ramach projektu „System certyfikacji szlaków i produktów turystycznych województwa podkarpackiego”
realizowanym przy wsparciu finansowym Województwa Podkarpackiego w lipcu zakończył się proces
opracowania systemu certyfikacji. W ramach tego działania grupa specjalistów, pracowników naukowych –
Krzysztofa Szpary, Beaty Gierczak – Korzeniowskiej oraz Mateusza Stopa opracowała na podstawie
obowiązujących dokumentów strategicznych oraz wyników Podkarpackiego Barometru Turystycznego
dokument pod nazwą „System certyfikacji i spójnego oznakowania obiektów i atrakcji turystycznych w
województwie podkarpackim – metodologia”.