„System certyfikacji szlaków i produktów turystycznych województwa podkarpackiego”

W ramach projektu „System certyfikacji szlaków i produktów turystycznych województwa podkarpackiego”
realizowanym przy wsparciu finansowym Województwa Podkarpackiego w lipcu zakończył się proces
opracowania systemu certyfikacji. W ramach tego działania grupa specjalistów, pracowników naukowych –
Krzysztofa Szpary, Beaty Gierczak – Korzeniowskiej oraz Mateusza Stopa opracowała na podstawie
obowiązujących dokumentów strategicznych oraz wyników Podkarpackiego Barometru Turystycznego
dokument pod nazwą „System certyfikacji i spójnego oznakowania obiektów i atrakcji turystycznych w
województwie podkarpackim – metodologia”.

O autorze

Skontaktuj się ze mną: