Ogród Edukacyjno-Zielarski „Magia ziół”w Jałowem otwarty.

W sobotę 26 sierpnia mieszkańcy Jałowego i zaproszeni goście uczestniczyli w otwarciu Ogrodu Edukacyjno-Zielarskiego „Magia ziół”. Jest to jedna z 14-tu inicjatyw społeczno –ekologicznych jakie powstają na terenie Bieszczadów w ramach realizowanego przez Fundację Bieszczadzką i lokalne społeczności projektu „Ekomuzea Karpackie- Partnerstwo dla Ekorozwoju”a finansowanego ze środków NFOŚiGW. Celem tej inicjatywy było ukazanie roli zielarstwa w kulturze i znaczenia ziół w życiu dawnych mieszkańców tutejszych wsi. Inwestycja powstała na terenie ekomuzeum Hoszów – Jałowe i będzie kolejną atrakcją turystyczną na jego szlaku historycznym. Zagroda edukacyjna została utworzona przy świetlicy wiejskiej w Jałowem. Realizacja inicjatywy polegała na urządzeniu ogrodu edukacyjno-zielarskiego w Jałowem i organizacji spotkań o tematyce zielarskiej. W ramach utworzenia ogrodu przygotowano działkę do zasadzeń, zakupiono nasiona i sadzonki, zakupiono naczynia na zioła, wybudowano altanę z piecem, który będzie pełnił funkcję grillo- wędzarni i suszarni , wyposażono altanę w ławeczki i stół. Otwarcia ogrodu zielarskiego dokonali Bogusław Pyzocha prezes Fundacji Bieszczadzkiej i Ewelina Widomska liderka inicjatywy i opiekun grupy nieformalnej realizującej działanie. Obecni podczas spotkania mieszkańcy wsi i goście mogli poznać ideę całego projektu, posłuchać o pozostałych projektowych inicjatywach, podziwiać to co zrobiono w Jałowem, posmakować przysmaków przygotowanych przez gospodynie z Jałowego. Spotkanie było też okazją do podziękowania tym mieszkańcom wsi, którzy licznie i bardzo mocno zaangażowali się w budowę Ogrodu Edukacyjno-Zielarskiego „Magia ziół w Jałowem. Powstały ogród ma służyć całej lokalnej społeczności i turystom odwiedzającym Jałowe.

O autorze

Skontaktuj się ze mną: