Edukacyjny trud na ścieżce przyrodniczej „U źródeł Śtrwiąża”