„Szlak „Zielony Rower” Greenway Karpaty Wschodnie – reaktywacja”

W dniu 21 grudnia 2022 r. odbyło się na webinarium informacyjno–szkoleniowe inaugurujące projekt
„Szlak „Zielony Rower” Greenway Karpaty Wschodnie – reaktywacja”. Organizowane przez
Fundację Bieszczadzką wydarzenie poświęcone było tematyce turystyki rowerowej oraz zielonych
szlaków Greenway w Bieszczadach. Wzięło w nim udział ponad 50 osób.
Bogusław Pyzocha – prezes zarządu Fundacji Bieszczadzkiej i koordynator projektu rozpoczął
webinarium oraz przedstawił historię szlaku Zielony Rower Greenway Karpaty Wschodnie, a także
założenia projektu.
Podczas 5 kolejnych prelekcji zaproszeni przez organizatorów eksperci podzielili się z uczestnikami
swoją wiedzą i doświadczeniami związanymi z:
 tworzeniem i funkcjonowaniem zielonych szlaków greenways na świecie, w Europie i w Polsce –
pani Dominka Zaręba, prezes zarządu Stowarzyszenia Greenways Polska, prekursorka
ekoturystyki i idei greenways w Polsce;
 turystyką rowerową i zielonymi szlakami greenways na pograniczu polsko-czeskim i w
województwie śląskim – pan Bogdan Kasperek – sekretarz Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk
Cieszyński, dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej OLZA oraz
Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej;
 wprowadzeniem treści dotyczących rozwoju sieci greenways i sieci tras rowerowych do
dokumentów strategicznych Województwa Podkarpackiego – pani Danuta Cichoń, dyrektor
Departamentu Gospodarki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie;
 udziałem w zakończonym projekcie „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i
kulturowego poprzez Zielone Szlaki (OUR WAY)” realizowanym w latach 2018-2022 przez
Województwo Podkarpackie z partnerami z Hiszpanii, Irlandii, Francji, Węgier, Bułgarii i
Europejskim Stowarzyszeniem Greenways (European Greenways Association, EGWA) – pan
Antoni Jeż, kierownik oddziału koordynacji oraz wsparcia partnerstwa publiczno-prywatnego w
Departamencie Gospodarki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego;
 aktualnym stanem realizacji projektu „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej
niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie
ich do szlaku rowerowego Green Velo”, który zakłada przygotowanie dokumentacji głównego
odcinka szlaku rowerowego łączącego szlak Green Velo ze szlakiem Zielony Rower Greenway
Karpaty Wschodnie oraz z innymi szlakami rowerowymi na obszarze Bieszczadów – Joanna
Szozda, dyrektor Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
Webinarium cieszyło się dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem uczestników, o czym
świadczą przesłane drogą elektroniczna anonimowe ankiety ewaluacyjne w wydarzeniu. Wszystkie
wykorzystane w prelekcjach prezentacje będą umieszczone w formacie pdf.
Webinarium zorganizowane zostało w ramach zadania Szlak „Zielony Rower” Greenway Karpaty
Wschodnie – reaktywacja, realizowanego przez Fundację Bieszczadzką ze środków finansowych
Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach
Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.


Przygotowała Barbara Wysoczańska, Fundacja Bieszczadzka.

Prezentacje:

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Sfinansowano 240 000,00 zł
Całkowita wartość 240 000,00 zł

O autorze

Skontaktuj się ze mną: