„System certyfikacji szlaków i produktów turystycznych województwa podkarpackiego”.

Od czerwca 2022 r. Fundacja Bieszczadzka przy wsparciu finansowym Województwa Podkarpackiego realizuje projekt pn. „System certyfikacji szlaków i produktów turystycznych województwa podkarpackiego”.
Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie systemu certyfikacji i spójnego oznakowania obiektów i atrakcji turystycznych. Efektem podjętych działań będą lepiej rozpoznawalne marki turystyczne województwa podkarpackiego a standaryzacja umożliwi tworzenie spójnych ofert turystycznych dla organizatorów turystyki.

O autorze

Skontaktuj się ze mną: