Rozpoczęcie realizacji mikroprojektu :Transfer idei zielonej turystyki na Ukrainę w oparciu o system certyfikacji GoToCarpathia”.

Od stycznia Fundacja Bieszczadzka we współpracy z Fundacją Ekologiczno-Geograficzną ze Lwowa rozpoczęła realizację mikroprojektu p.n. „Transfer idei zielonej turystyki na Ukrainę w oparciu o system certyfikacji GoToCarpathia”. Mikroprojekt realizowany jest w ramach projektu parasolowego pn. „Transgraniczna współpraca na rzecz turystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko-ukraińskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Głównym celem mikroprojektu jest profesjonalizacja obsługi turystów, pensjonariuszy poprzez transfer idei zielonej turystyki na Ukrainę w oparciu o system certyfikacji GoToCarpathia.
Obszarem działań tego przedsięwzięcia są Karpaty ukraińskie oraz polska część Karpat wchodząca w skład województwa podkarpackiego, a wszczególności fragmenty Karpat objęte formami ochrony przyrody istniejącymi w Polsce (2 parki narodowe, 7 parków krajobrazowych, kilkadziesiąt rezerwatów przyrody, 6 obszarów chronionego krajobrazu, kilkaset pomników przyrody) i na Ukrainie (1 krajowy rezerwat biosfery, 5 parków narodowych, 6 parków krajobrazowych, kilkanaście rezerwatów przyrody) oraz 1 Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie” chroniący najcenniejsze fragmenty pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego.
Projekt skierowany jest do branży turystycznej, środowiska pozarządowego, lokalnych i regionalnych instytucji publicznych, instytucji świata nauki, kuracjuszy i turystów oraz mediów lokalnych i regionalnych.
Najważniejsze planowane działania to:
1. Opracowanie i druk poradnika promującego idee zielonej turystyki zawarte w systemie certyfikacji GoToCarpathia.
2. Staż szkoleniowy w Bieszczadach (polska część obszaru projektu) dla 4 ukraińskich koordynatorów regionalnych systemu certyfikacji GoToCarpathia (dla potrzeb projektu oraz przyszłego wdrażania systemu certyfikacji GoToCarpathia na Ukrainie, ukraińską część Karpat podzielono na 4 subregiony (które są wypadkową podziałów geograficznego, turystycznego i administracyjnego tego obszaru): subregion Bieszczady Wschodnie, subregion Gorgany, subregion Beskidy Połonińskie i Wulkaniczne, subregion Czarnohora i Świdowiec.
3. 4 spotkania informacyjno-szkoleniowe dla branży turystycznej w 4 subregionach Karpat ukraińskich (.
4.Badania kondycji usług i produktów opartych o formy zielonej turystyki w Karpatach ukraińskich.
5.Ekspertyza prawna uwarunkowań wprowadzenia certyfikacji GoToCarpathia na Ukrainie.
6.Wizyta studyjna w Bieszczadach na obszarze funkcjonowania systemu certyfikacji GoToCarpathia.
Mikroprojekt „Transfer idei zielonej turystyki na Ukrainę w oparciu o system certyfikacji GoToCarpathia” jest realizowany w ramach projektu parasolowego „Transgraniczna współpracana na rzecz turystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko-ukraińskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

O autorze

Skontaktuj się ze mną: