PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI DS. ROZPATRYWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL.09.01.02-18-218/11

W dniu 25 października 2012 r. o godzinie 15:15 odbyło się posiedzenie komisji w składzie:
1.. Lucyna Sobańska – Przewodniczący komisji
2. Alicja Gruza – Sekretarz komisji
3. Bogusław Pyzocha- Członek komisji
Przedmiotem posiedzenia Komisji było dokonanie oceny ofert, które zostały złożone w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/POKL.09.01.02-18-218/11 dotyczące zamówienia usługi prowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych pn. English Club w ramach projektu „Dobry wybór”

Załączniki:
protokół z posiedzenia komisji

O autorze

Skontaktuj się ze mną:
COPYRIGHT © 2016 By CrunchPress.com