CERTYFIKAT OŚRODKA DZIAŁAJ LOKALNIE DLA FUNDACJI BIESZCZADZKIEJ

28 października 2015r. podczas Festiwalu Aktywności Społecznej w Teatrze Kamienica w Warszawie Fundacja Bieszczadzka otrzymała Certyfikat Ośrodka Działaj Lokalnie
Wyróżnienie naszego Ośrodka Działaj Lokalnie certyfikatem spełnienia najwyższych standardów w realizacji programu Działaj Lokalnie , za stworzenie wzorów działania dla innych organizacji oraz skuteczne budowanie kapitału społecznego odebrała z rąk Jerzego Koźmińskiego -Prezesa Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, Lucyna Sobańska. Wyróżnienie to odebraliśmy w doborowym towarzystwie 9 Ośrodków Działaj Lokalnie z całej Polski: Fundacji Funduszu Lokalnego Ziemi Biłgorajskiej, Darłowskiego Centrum Wolontariatu, LGD Dolina Stobrawy, Fundacji Pokolenia, Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”, Stowarzyszenia Kaczawskiego, Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”, oraz Stowarzyszenia „Europa i My”
Festiwal, łączył w sobie kilka elementów: był podsumowaniem obchodów 15-lecia programu „Działaj Lokalnie”, wręczono na nim nagrody w Konkursie o tytuł „Społecznika Roku 2015”, nagrodzono też najefektywniejsze partnerstwa spośród tych, które brały udział w czwartej edycji Programu Lokalne Partnerstwa PAFW.

zdj. 1

zdj. 2

zdj. 3

O autorze

Skontaktuj się ze mną: