Bon edukacyjny dla wolontariuszy zrzeszonych w Korpusie Solidarności

Fundacja Bieszczadzka (Lider zadania) oraz Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy (Partner zadania) i Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” (Partner zadania) we współpracy z Biurem Rządowego Programu Korpus Solidarności Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłasza nabór wniosków w Konkursie Bon Edukacyjny dla wolontariuszy posiadających aktywne konto w Systemie Obsługi Wolontariatu, Korpusu Solidarności z województwa podkarpackiego, w ramach których można uzyskać dofinansowanie w wysokości do 1.000 zł.

DLA KOGO?

Zapraszamy do składania aplikacji wolontariuszy, którzy potrzebują wsparcia w poszerzeniu swoich kompetencji, szeroko pojętego rozwoju osobistego oraz wsparcia swoich pasji, które przyczyniają się do rozwoju i promowania pracy społecznej i idei wolontariatu. W ramach Konkursu dofinansowane mogą być szkolenia, kursy, seminaria lub inne formy edukacji, które podniosą kwalifikacje wolontariusza lub grupy wolontariuszy w jego/ich dalszym rozwoju w wysokości maksymalnie 1.000 zł.

CELE KONKURSU:

• Promocja Programu Korpus Solidarności;
• Promocja idei wolontariatu.
• Promocja aktywności wolontarystycznej na terenie województwa podkarpackiego;
• Promocja działań prospołecznych podejmowanych przez wolontariuszy;
• Zwiększenie dostępu do kursów i szkoleń wolontariuszom;
• Rozwijanie inwencji twórczej, kreatywności i aktywności.

TERMIN:

 Wnioski można składać do 27 czerwca 2022 roku.

JAK APLIKOWAĆ?

Formularze zgłoszeniowe można składać: elektronicznie, wysyłając na adres mailowy: lgdnisko@wp.pl W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt z Operatorem.

UWAGA! Osoby biorące udział w konkursie, zobowiązane są do posiadania aktywnego konta w Systemie Obsługi Wolontariatu (https://www.korpussolidarnosci.gov.pl/uzytkownicy/register.html), czyli posiadać na swoim profilu aktualną ofertę pomocy i/lub udokumentowane godziny wolontariatu z bieżącego lub poprzedniego miesiąca.

Życzymy powodzenia!

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony http://www.lgdnisko.pl .

  1. Wzór wniosku o Bon Edukacyjny
  2. Wzór Karty Oceny Formalnej i Merytorycznej
  3. Wzór umowy trójstronnej
  4. Wzór sprawozdania z realizacji Bonu Edukacyjnego
  5. Wzór zgody Patrona na użyczenie osobowości prawnej
  6. Regulamin konkursu

O autorze

Skontaktuj się ze mną: