Wyniki oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych do projektu „Współdzielenie obowiązków – współdzielenie zysków” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS w ramach Priorytetu VII Poddziałanie 7.2.2 POKL

Wyniki oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych do projektu „Współdzielenie obowiązków – współdzielenie zysków” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS w ramach Priorytetu VII Poddziałanie 7.2.2 POKL

Załączniki:
FB_722_lista_rankingowa_podstawowa-i_rezerwowa

O autorze

Skontaktuj się ze mną:
COPYRIGHT © 2016 By CrunchPress.com