PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI DS. ROZPATRYWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/POKL.09.01.02-18-271/12

W dniu 25 marca 2013r. o godzinie 14:00 odbyło się posiedzenie komisji w składzie:
1. Bogusław Pyzocha – Przewodniczący komisji
2. Alicja Gruza – Sekretarz komisji
3. Lucyna Sobańska – Członek komisji
Przedmiotem posiedzenia Komisji było dokonanie oceny ofert, które zostały złożone w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 9/POKL.09.01.02-18-271/12 dotyczące zamówienia „Zakup wraz z dostawą sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania” w ramach projektu „Nasza szkoła – naszą szansą”.

Protokół z posiedzenia komisji

O autorze

Skontaktuj się ze mną: