W sobotę 26 sierpnia mieszkańcy Jałowego i zaproszeni goście uczestniczyli w otwarciu Ogrodu Edukacyjno-Zielarskiego „Magia ziół”. Jest to jedna z 14-tu inicjatyw społeczno –ekologicznych jakie powstają na terenie Bieszczadów w ramach realizowanego przez Fundację Bieszczadzką i lokalne społeczności projektu „Ekomuzea Karpackie- Partnerstwo dla Ekorozwoju”a finansowanego ze środków NFOŚiGW. Celem tej inicjatywy było ukazanie roli zielarstwa w kulturze i znaczenia ziół w życiu dawnych mieszkańców tutejszych wsi. Inwestycja powstała na terenie ekomuzeum Hoszów – Jałowe i będzie kolejną atrakcją turystyczną na jego szlaku historycznym. Zagroda edukacyjna została utworzona przy świetlicy wiejskiej w Jałowem. Realizacja inicjatywy polegała na urządzeniu ogrodu edukacyjno-zielarskiego w Jałowem i organizacji spotkań o tematyce zielarskiej. W ramach utworzenia ogrodu przygotowano działkę do zasadzeń, zakupiono nasiona i sadzonki, zakupiono naczynia na zioła, wybudowano altanę z piecem, który będzie pełnił funkcję grillo- wędzarni i suszarni , wyposażono altanę w ławeczki i stół. Otwarcia ogrodu zielarskiego dokonali Bogusław Pyzocha prezes Fundacji Bieszczadzkiej i Ewelina Widomska liderka inicjatywy i opiekun grupy nieformalnej realizującej działanie. Obecni podczas spotkania mieszkańcy wsi i goście mogli poznać ideę całego projektu, posłuchać o pozostałych projektowych inicjatywach, podziwiać to co zrobiono w Jałowem, posmakować przysmaków przygotowanych przez gospodynie z Jałowego. Spotkanie było też okazją do podziękowania tym mieszkańcom wsi, którzy licznie i bardzo mocno zaangażowali się w budowę Ogrodu Edukacyjno-Zielarskiego „Magia ziół w Jałowem. Powstały ogród ma służyć całej lokalnej społeczności i turystom odwiedzającym Jałowe.

Wspólne pieczenie (13. 08) a potem dzielenie się chlebem z pozostałymi mieszkańcami wsi i turystami po mszy Św. 15 sierpnia w Święto Matki Boskiej Zielnej jest w Orelcu piękną tradycją. Dzieje się tak od czasu, kiedy we wsi realizowany był projekt, którego efektem była między innymi wiata z dużym wiejskim piecem. Te dwa dni były okazją do otwarcia odnowionego Ogrodu Botanicznego w Orelcu i informowania mieszkańców o społecznej inicjatywie zrealizowanej w ramach projektu „Ekomuzea Karpackie-Partnerstwo dla Ekorozwoju” sfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Inicjatorem pomysłu na działanie i opiekunem realizowanej inicjatywy było Stowarzyszenie Orelec na czele z liderem Janem Romanem Skocelasem. W ramach projektu zdemontowano stare ogrodzenie z siatki drucianej i założono żywopłot grabowy, wiórem drewnianym pokryto dach wiaty ogrodowej w której prowadzone SA zajęcia edukacyjne i warsztaty rękodzielnicze, odkrzaczono ogród, założono łąkę kwietną, dosadzono krzewy i drzewa, założono rabaty ziołowo warzywne w formie inspektów z obrzeżem dębowym pielęgnacja których zajmowały się nauczycielki z przedszkola i gospodynie z KGW. Stary ogród dzięki projektowym działaniom będzie pełnił funkcję edukacyjną i rekreacyjną dzieciom z przedszkola, dorosłym mieszkańcom wsi i licznie odwiedzającym Orelec turystom.

Tegoroczny Kiermasz Bojkowski w Zatwarnicy skupił bardzo liczną rzeszę mieszkańców Bieszczadów i turystów odwiedzających nasz region. Była to więc idealna okazja aby otworzyć powstały przy „Chacie Bojkowskiej” Botaniczny Plac Zabaw- jedną z 14 inicjatyw społeczno-ekologicznych zaplanowanych do realizacji w ramach projektu „Ekomuzea karpackie-Partnerstwo dla Ekorozwoju” realizowanego przez Fundacje Bieszczadzką ze środków Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki środkom z projektu i społecznej pracy grupy inicjatywnej z Panem Piotrem Natankiem na czele, Ekomuzeum „W krainie Bojków” wzbogaciło się o miejsce edukacji ekologicznej na który składa się zestaw do zabaw i edukacyjnych zajęć terenowych o tematyce botanicznej, skoncentrowanej na wiedzy o drzewach i krzewach. Są to gra plenerowa w formie labiryntu pt. „Co ze mnie wyrośnie”, 2 gry plenerowe w formie „światowida” – „Energia drzew” oraz „Krzewy polne i 2 gry plenerowe z ruchomymi, obracanymi, elementami – nośnikami treści edukacyjnych o drzewach liściastych i drzewach iglastych. Infrastrukturę uzupełnia komplet 12 drewnianych ław i 4 stołów umożliwiających prowadzenie działań edukacyjnych. Ponadto zasadzono drzewa i krzewy oznakowane odpowiednimi tabliczkami, poprowadzono ścieżki a nad strumykiem przepływającym przez teren placu zabaw zbudowano drewniany mostek.

Piękne otoczenie budynku szkoły w Orelcu będzie jeszcze piękniejsze. Wszystko za przyczyną projektu „Ekomuzea Karpackie- Partnerstwo dla Ekorozwoju” i inicjatywy „Odnowa ogrodu botanicznego w Orelcu”. Od kwietnia trwają prace, dzięki którym przyszkolny ogród nabierze blasku i nadal będzie służył jako miejsce edukacji – teraz już głównie przedszkolakom, w lecie turystom a jako miejsce wypoczynku przez cały rok mieszkańcom Orelca. Co już zrobiono ?. Stare , walące się ogrodzenie zastąpił szpaler sadzonek, które stworzą żywopłot, powstaje łąka kwietna, zasadzono dziesiątki nowych drzew owocowych i krzewów, powstały rabaty warzywno-ziołowe, wiórem drewnianym pokryto dach istniejącej wiaty ogrodowej z piecem chlebowym. Teraz tylko czekać, aby wszystkie nasadzenia przyjęły się, łąka zakwitła, warzywa dojrzały a nowy dach na wiacie chronił przed słońcem i deszczem.

”Magia ziół – ogród edukacyjno-zielarski w Jałowem”
Pod świetlicę w Jałowem najpierw zajechał ciężki sprzęt, którym wyrównano teren pod rabaty i przyszłą wiatę, potem wykonano podmurówkę, na której stanie wiata i piec. Ten ostatni właśnie przyjechał. Jest okazały i funkcjonalny. Będzie służył miedzy innymi jako suszarnia ziół , które pozyska się z zielnego ogrodu jaki powstał w Jałowem w ramach projektu” Ekomuzea Karpackie- Partnerstwo dla Ekorozwoju” –inicjatywa: ”Magia ziół – ogród edukacyjno-zielarski w Jałowem”. Piec będzie też elementem miejsca rekreacyjno-edukacyjnego jakie powstanie w efekcie projektu. Niech miejsce służy całej lokalnej społeczności!!

Przygotowania do budowy wiaty w Wojtkówce.
16 czerwca br. w „Zielonym Zakątku ”w Wojtkówce w ruch poszły łopaty, taczki, motyki, miotły. Grupa złożona z rodziców, uczniów ( nie tylko z naszej szkoły ), nauczycieli, mieszkańców wsi, wzięła się do porządkowania terenu i przygotowania miejsca pod budowę wiaty. Akcja została zorganizowana w ramach projektu „Ekomuzea Karpackie – Partnerstwo dla Ekorozwoju- inicjatywa „Zielony zakątek nad Wiarem” Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili swój czas i nam pomogli. Szczególne podziękowania składamy paniom: Barbarze Gudalewicz, Stanisławie Wojtuń, Marzenie Madej, oraz panu Krzysztofowi Bieniasz.

We wszystkich miejscowościach, ( z wyjątkiem Lipia w gminie Czarna) w których realizowane są projektowe inicjatywy odbyły się spotkania kadry zarządzającej projektem z lokalną społecznością. Organizacją spotkania, informowaniem lokalnej społeczności o miejscu, terminie spotkania zajmowali się lokalni liderzy inicjatyw. Celem spotkań było poinformowanie mieszkańców danej miejscowości o projekcie, jego celach, głównych założeniach, terminach realizacji i instytucji finansującej czyli NFOŚIGW. Spotkania przebiegały zgodnie z przyjętym wcześniej porządkiem: powitanie, wystąpienie przedstawiciela Fundacji Bieszczadzkiej który przedstawiał w formie prezentacji multimedialnej zaplanowane do realizacji inicjatywy, przedstawienie lokalnej inicjatywy przez lokalnego lidera i dyskusja efektem , której był podział wśród mieszkańców danej miejscowości prac związanych z realizacją działań, promocją inicjatywy i projektu oraz świętowaniem zakończenia prac . To ostatnie w różnych miejscowościach będzie miało różny charakter: Dzień otwarty Inicjatywy, rajd, konkurs tematyczny, piknik, festyn itp. Spotkania takie odbyły się kolejno: 24.04 w Orelcu, 27.04 w Wojtkówce, 12.05 w Ustrzykach Dolnych ( Strwiążyk), 18.05 w Stefkowej, 16.05 w Zatwarnicy, 15.05 w Lutowiskach, 22.05 w Jałowem, 23.05 w Smolniku i 26.05 w Dźwiniaczu Dolnym.

Wiar posprzątany
2 czerwca br. sprzątaliśmy Wiar. Opony, butelki, parasolki, buty, fragmenty ubrań – takie „cuda” znaleźliśmy w naszej rzece! Akcja została zorganizowana przez Grupę Nieformalną działającą przy Gimnazjum w Wojtkówce w ramach inicjatywy „Zielony Zakątek nad Wiarem” będącej częścią projektu „Ekomuzea Karpackie – Partnerstwo dla Ekorozwoju”. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w sprzątaniu rzeki. Szczególne podziękowania składamy paniom: Stanisławie Wojtuń, Ewelinie Podolak, Marzenie Madej, Bożenie Burkackiej, przedstawicielom OSP Wojtkówka oraz naszym najmłodszym pomocnikom Julicie, Martynce i Bartkowi. A po pracy były zimne lody dla ochłody.

W Zatwarnicy, w pobliżu Chaty Bojkowskiej trwają prace w ramach projektu „Ekomuzea Karpackie- Partnerstwo dla Ekorozwoju” i realizowanej w nim Inicjatywy lokalnej „Botaniczny Plac Zabaw w Zatwarnicy”. Aby zamontować drewniane ławy i stoły, które umożliwią prowadzenie działań edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą , aby postawić zamówione już elementy interaktywnej infrastryktury służącej do zabaw i edukacyjnych zajęć terenowych trzeba wcześniej przygotować teren. Ekipa złożona z mieszkańców Zatwarnicy, na czele z liderem inicjatywy Piotrem Natankiem usuwała zbędne zakrzaczenia, plantowała teren, przygotowywała grunt pod nowe zasadzenia.