Inicjatywa 6

Inicjatywa 6

  • NAZWA INICJATYWY: Ogród Żywych Płotów - pokazowa uprawa żywopłotów opartych na rodzimych gatunkach krzewów i drzew” miejscowość Smolnik, obszar planowanego Ekomuzeum Smolarstwa
  • LIDER INICJATYWY: Grupa inicjatywna złożona z mieszkańców gminy Lutowiska
  • OPIEKUN INICJATYWY: Piotr Sura
  • OKRES REALIZACJI: Styczeń-grudzień 2017
  • OBSZAR REALIZACJI: Smolnik/gmina Lutowiska

OPIS INICJATYWY:
Inicjatywa ta ma na celu wskazanie właściwych kierunków w tematyce wykorzystywania żywopłotów jako naturalnych elementów architektury krajobrazu i ogrodów przydomowych. Przede wszystkim ma uświadomić odbiorcom sens i celowość wykorzystywania rodzimych gatunków roślin, występujących na danym terenie i kojarzonych z otaczającym nas środowiskiem naturalnym. W tym celu będzie promować ideę tworzenia głównie żywopłotów swobodnych, naturalnych i mieszanych.
Kolejnym zadaniem w ramach inicjatywy jest edukacja ekologiczna odbiorców pokazująca łańcuch zależności i powiązań występujących i tworzących się w przyrodzie, których jednym ze składników mogą być proponowane przez nas rozwiązania.

Inicjatywa przewiduje zaprojektowanie i skomponowanie pod względem gatunkowym i obsadzenie kilku rodzajów żywopłotów oraz stworzenie dwóch rozwiązań pełniących rolę „żywych ogrodzeń”:
1. Żywopłot naturalny, mieszany, swobodny wysoki – docelowa długość 92,5mb, szerokość 3,0m – 5,0m, wysokość maksymalna 8,0m. Gatunki do wykorzystania: modrzew, cis, sosna, robinia akacjowa, jawor, klon, olsza, brzoza, grab, buk, leszczyna, głóg, jabłoń, grusza, czereśnia, czeremcha, wierzba, topola osika, lipa, wiąz górski, jarząb, dąb, jesion, świdośliwa, chmiel, wiciokrzew.
2. Żywopłot naturalny, mieszany, swobodny średniowysoki – docelowa długość 40,0mb, szerokość 2,0m – 3,0m, wysokość maksymalna 4,0m. Gatunki do wykorzystania: cis, sosna, jałowiec, leszczyna, głóg, kalina, jarząb, derenie, klon polny, świdośliwa, pęcherznica, dzika róża, ognik, trzmielina, bzy, tawuła, ligustr, suchodrzew, śliwa tarnina, kruszyna, wierzba, chmiel, wiciokrzew.
3. Żywopłot naturalny, mieszany, swobodny niski – docelowa długość 45,0mb, szerokość 0,5m – 2,0m wysokość maksymalna 1,5m. Gatunki do wykorzystania: jałowiec, kosodrzewina, dzika róża, ognik, pigwowiec, tawuła, porzeczka alpejska, dziki agrest, suchodrzew, malina, jeżyna, pięciornik, berberys, irga,
4. „Murek irlandzki” zbudowany w formie suchego muru naturalnego z piaskowca bieszczadzkiego i obsadzony gatunkami płożącymi, pnącymi i bylinami
5. Pleciony płot grabowy

W ramach inicjatywy przewidziano również zakup i montaż:
– 8 sztuk ławek drewnianych z oparciami przeznaczonych dla odwiedzających,
– 5 sztuk tabliczek opisujących skład gatunkowy poszczególnych aranżacji żywopłotowych.

” Za treść materiałów odpowiada wyłącznie Fundacja Bieszczadzka”