Odkrywamy młode talenty w Gminie Olszanica

Odkrywamy młode talenty w Gminie Olszanica

  • Projekt realizowany przezOdkrywamy młode talenty w Gminie Olszanica

Głównym celem projektu „Odkrywamy Młode Talenty w Gminie Olszanica” było stworzenie warunków do edukacji muzycznej młodych uzdolnionych mieszkańców gminy Olszanica, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Stefkowej, Wańkowej, Paszowej i Olszanicy.

W ramach projektu realizowanego na terenie Gminy Olszanica odbyły się warsztaty wokalno-instrumentalne przeznaczone dla uzdolnionych dzieci i młodzieży szkolnej. Warsztaty poprowadził nauczyciel muzyki Zespołu Szkół Publicznych w Olszanicy – Pan Jerzy Krupa. Pierwszy cykl warsztatów odbył się w czerwcu br.- 20 godz., a 26 lipca w trakcie obchodów „Dni Gminy Olszanica”, dzieci i młodzież biorąca udział w warsztatach, po raz pierwszy zaprezentowała swoje umiejętności wokalno – instrumentalne. Drugi cykl warsztatów został przeprowadzony w lipcu a ich zwieńczeniem i podsumowaniem był występ uczestników podczas „Festiwalu Młodych Talentów”, który odbył się 23 sierpnia 2015r. na placu rekreacyjnym przy amfiteatrze w Olszanicy. Wszyscy uczestnicy, którzy wzięli udział w Festiwalu zostali nagrodzeni upominkami wręczonymi przez przedstawiciela ODL- Fundacja Bieszczadzka. Innym zaplanowanym działaniem był zakup sprzętu muzycznego i nagłaśniającego (gitara akustyczna, elektryczna i basowa, mikrofony, statywy oraz piecyk basowy) niezbędnego do prowadzenia warsztatów jak i do dalszego wykorzystania np. do prób i występów. Z młodzieży uczestniczącej w warsztatach powstał
zespół muzyczny.