Miejsce pamięci – Pokolenie H-T 1951

Miejsce pamięci – Pokolenie H-T 1951

  • Projekt realizowany przezStowarzyszenie Rozwoju Ustjanowej Dolnej USTYAN

Celem projektu było zachowanie pamięci o wydarzeniach z 1951r. Ideą przewodnią projektu była akcja H-T, która miała dość duży wpływ na kształt społeczności lokalnej, a także tutejszej tradycji, która jest bogata, specyficzna, pełna naleciałości z innych kultur. Poza tym dla wielu osób były to trudne, traumatyczne przeżycia, o których niekoniecznie można było dyskutować w czasach PRL. Dziś te tematy wracają. Młodzi ludzie, nie zawsze zakorzenieni, zglobalizowani dzięki nowym technologiom nie wiedzą o tym, co ich otacza, nie znają historii swoich przodków.
Cele szczegółowe: podniesienie wiedzy lokalnej społeczności na temat akcji H-T poprzez spotkania z mieszkańcami, – umacnianie patriotyzmu lokalnego poprzez świadomą edukację historyczną przy użyciu atrakcyjnych form przekazu.

W ramach projektu dokonano remontu pomieszczenia w budynku dawnej strażnicy, a obecnie filii biblioteki miejskiej w Ustjanowej Górnej. Pomieszczenie jest w posiadaniu Stowarzyszenia USTYAN na podstawie nieodpłatnej umowy najmu z Urzędem Gminy Ustrzyki Dolne. Zakupiono niezbędne materiały do remontu. Dokonano oszklenia okien. Bardzo pracochłonną czynnością były prace polegające na demontażu płyt i sufitu.
Odsłonięto belki drewniane, które okazały się w dobrym stanie. Wykonano czyszczenie tych belek oraz uszczelnieni szczelin pomiędzy belkami. Wykonano docieplenie stropu wełną mineralną oraz wykonano podwieszany sufit. Nie wykonano wymiany desek podłogowych ponieważ okazały się w dobrym stanie, a dodatkowo istniejąca podłoga nadaje temu pomieszczeniu właściwy charakter. Wykonano nową instalację elektryczną oraz remont istniejących drzwi. Zgromadzono eksponaty, zdjęcia, dokumenty, związane z akcją przesiedleńczą z 1951r. Zorganizowano aranżację wnętrza i dokonano uroczystego otwarcia Izby Pamięci.