„Magiczny Plac Zabaw”

„Magiczny Plac Zabaw”

  • Projekt realizowany przezRada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Leszczawie Dolnej

Projekt obejmował szereg działań dla najmłodszych: przygotowano miejsce zabaw poprzez oczyszczenie miejsca znajdującego się na terenie należącym do szkoły (splantowano teren, zasiano trawę), zlikwidowanie starych, bezużytecznych sprzętów i urządzeń, wykonanie sprzętu nie wymagającego atestu: (ławeczek, stolików, drewnianego domku oraz piaskownicy), zakup sprzętu z atestem (zjeżdżalnia, huśtawki); W trakcie projektu zorganizowano też wizytę studyjną na plac zabaw w Ustrzykach Dolnych oraz zwiedzanie siedziby Fundacji Bieszczadzkiej, gdzie dzieci zapoznały się ogólnie z jej działalnością.
Przeprowadzono działania edukacyjne: warsztaty teatralne, które stanowiły przygotowanie do oprawy artystycznej spotkań kulturalnych. Zorganizowano kiermasz prac dzieci i rodziców w celu pozyskania środków finansowych na potrzeby realizacji projektu;
Zorganizowano wzorcowe urodziny jednego dziecka z oddziału przedszkolnego: nauczyciele zorganizowali konkursy i zabawy ruchowe, rodzice poczęstunek, natomiast młodzież z klas starszych zadbała o oprawę artystyczną; Projekt zakończył się uroczystym otwarciem placu zabaw z udziałem władz Gminy Bircza, rodziców, sponsorów i przyjaciół szkoły.