Jeśli chcesz zdobyć nowe doświadczenie i zastanawiasz się jaką formę wolontariatu podjąć, jakie masz prawa jako wolontariusz ? To spotkanie jest właśnie dla Ciebie!

Spotkanie będzie okazją do zapoznania się z formami i rodzajami wolontariatu. Będziesz wiedział/a, gdzie i w jakim obszarze możesz zostać wolontariuszem, jakie korzyści przynosi wolontariat krótko oraz długoterminowy. Dowiesz się również, czym jest nowy program KORPUS SOLIDARNOŚCI.

Podczas spotkania poznasz odpowiedzi na pytania:
– Czym jest Korpus Solidarności? Jakie są jego założenia i cele?
– Jakie są obowiązki placówki korzystającej ze świadczeń wolontariusza
– Czym jest wolontariat? Kto może być wolontariuszem?
– Dlaczego warto być wolontariuszem?
– Czym jest karta etyczna pracy wolontariusza
– Prawa i obowiązki wolontariusza

Szkolenie poprowadzi:
1. Lucyna Sobańska – szkoleniowiec, trener Korpusu Solidarności, animator społeczności lokalnych

Szkolenie jest bezpłatne i odbędzie się 23 sierpnia 2021 w poniedziałek, w godzinach od 16.00 do 19.00 w Stefkowej 64 -siedziba Centrum Integracji Społecznej (budynek dawnej szkoły).

Osoba do kontaktu:
Lucyna Sobańska
501 316 271
l.sobanska@fundacja.bieszczady.pl

Zapraszamy Cię

Do 30 września br. trwa nabór zgłoszeń w dwóch ogólnopolskich konkursach związanych z wolontariatem: „Wolontariusz Roku Korpusu Solidarności” i „Koordynator Roku Korpusu Solidarności”.
Pierwszy z konkursów ma za zadanie podkreślenie dorobku wolontariuszy (grup wolontariackich) i ich uhonorowanie, a drugi ma pozwolić wyrazić uznanie dla koordynatorów wolontariatu, którzy na co dzień zarządzają wolontariatem, wspierają wolontariuszy i pomagają im dokonywać właściwych wyborów w podejmowaniu aktywności wolontariackiej.


Organizatorem konkursów jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego realizator programu Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030 we współpracy z Partnerami Programu w całym kraju.
W województwie podkarpackim Partnerem Programu jest Fundacja Bieszczadzka (Lider zadania) oraz Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy (Partner zadania) i Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” (Partner zadania)

Szczegółowe warunki udziału w konkursach, sposób zgłaszania kandydatów i tryb wyboru laureatów przedstawione są w regulaminie zamieszczonym na stronie Korpusu Solidarności

Regulaminy obu konkursów oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są również tutaj >>.

Fundacja Bieszczadzka (Lider zadania) oraz Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy (Partner zadania) i Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” (Partner zadania) we współpracy z Biurem Programu Korpus Solidarności Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłasza nabór wniosków w Konkursie Bon Edukacyjny dla wolontariuszy posiadających aktywne konto w Systemie Obsługi Wolontariatu, Korpusu Solidarności  z województwa podkarpackiego, w ramach których można uzyskać dofinansowanie w wysokości do 1.000 zł.

DLA KOGO?

            Zapraszamy do składania aplikacji wolontariuszy, którzy potrzebują wsparcia w poszerzeniu ich kompetencji, szeroko pojętego rozwoju osobistego oraz wsparcia ich pasji, które przyczyniają się do rozwoju i promowania pracy społecznej i idei wolontariatu. W ramach Konkursu dofinansowane mogą być szkolenia, kursy, seminaria lub inne formy edukacji, które podniosą kwalifikacje wolontariusza lub grupy wolontariuszy w jego/ich dalszym rozwoju w wysokości maksymalnie 1.000 zł.

CELE KONKURSU:

 • Promocja Programu Korpus Solidarności;
  • Promocja idei wolontariatu.
  • Promocja aktywności wolontarystycznej na terenie województwa podkarpackiego;
  • Promocja działań prospołecznych podejmowanych przez wolontariuszy;
  • Zwiększenie dostępu do kursów i szkoleń wolontariuszom;
  • Rozwijanie inwencji twórczej, kreatywności i aktywności.

TERMIN:

             Wnioski można składać do 9 września 2021 roku.

JAK APLIKOWAĆ?

Formularze zgłoszeniowe można składać: elektronicznie, wysyłając na adres mailowy: bonyedukacyjne.pks@gmail.com. W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt z Operatorem.

ZAŁĄCZNIKI:

UWAGA! Osoby biorące udział w konkursie, zobowiązane są do posiadania aktywnego konta w Systemie Obsługi Wolontariatu (https://www.korpussolidarnosci.gov.pl/uzytkownicy/register.html), czyli posiadać na swoim profilu aktualną ofertę pomocy i/lub udokumentowane godziny wolontariatu z bieżącego lub poprzedniego miesiąca.

Życzymy powodzenia!

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony http://fundacjabieszczadzka.org/

Fundacja Bieszczadzka (Lider zadania) oraz Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy (Partner zadania) i Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” (Partner zadania) we współpracy z Biurem Programu Korpus Solidarności Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłasza nabór wniosków w Konkursie „Mini granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności” dla wolontariuszy posiadających aktywne konto w Systemie Obsługi Wolontariatu, Korpusu Solidarności  z województwa podkarpackiego, w ramach których można uzyskać dofinansowanie w wysokości do 1.000 zł.

DLA KOGO?

            Zapraszamy do składania aplikacji wolontariuszy, którzy potrzebują wsparcia inicjatyw wolontariackich mających na celu rozwój społeczności lokalnych na terenie województwa podkarpackiego. W ramach Konkursu dofinansowane mogą być inicjatywy wynikające z potrzeb społeczności lokalnej, zmierzające do rozwiązania problemu dotyczącego tej społeczności lub pobudzenia aktywności lokalnej, w wysokości maksymalnie 1.000 zł.

CELE KONKURSU:

Celem Konkursu jest wyłonienie autorskich projektów realizowanych przez wolontariuszy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych oraz wzmacniania inicjatyw wolontariackich na terenie województwa podkarpackiego. Dzięki możliwości zdobycia dodatkowych środków na ważne i potrzebne działania, wolontariusze stają przed szansą realizacji działań na rzecz wybranych przez siebie środowisk, celów, grup społecznych itp. oraz zdobycia nowych kompetencji oraz doświadczeń. Cele szczegółowe to:

 1. rozwój społeczności lokalnych oraz wzmacnianie inicjatyw wolontariackich na terenie województwa podkarpackiego.
 2. promocja idei Korpusu Solidarności i podjęcia aktywności wolontarystycznej.

TERMIN:

             Wnioski można składać do 09.09.2021 r.

JAK APLIKOWAĆ?

Formularze zgłoszeniowe można składać: elektronicznie, wysyłając na adres mailowy: minigranty.pks@gmail.com .
W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt z Operatorem.

ZAŁĄCZNIKI:

UWAGA! Osoby biorące udział w konkursie, zobowiązane są do posiadania aktywnego konta w Systemie Obsługi Wolontariatu (https://www.korpussolidarnosci.gov.pl/uzytkownicy/register.html), czyli posiadać na swoim profilu aktualną ofertę pomocy i / lub udokumentowane godziny wolontariatu z bieżącego lub poprzedniego miesiąca.

Życzymy powodzenia!

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony http://fundacjabieszczadzka.org/