„Widpust w Jaworniku-święto wsi”

„Widpust w Jaworniku-święto wsi”

  • Projekt realizowany przezStowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych Komańczy WILK z Komańczy

Projekt miał na celu wyeksponowanie dorobku kultury łemkowskiej. W tym celu odtworzono jeden z ludowych obrzędów- Odpust w Jaworniku. Młodzi ludzie przeprowadzili wywiady wśród miejscowej ludności łemkowskiej na temat dawnych tradycjach, obrzędów ludowych. W trakcie artystycznych warsztatów dzieci nauczyły się dwóch tańców łemkowskich i trzech pieśni odpustowych. Przygotowano tradycyjne potrawy, powstało 10 ikon pisanych na drewnie oraz bogata dokumentacja z wywiadów, warsztatów i odpustu.
zdjęcie