„Wetlińskie Lipy”

„Wetlińskie Lipy”

  • Projekt realizowany przezStowarzyszenie Rozwoju Wetliny i Okolic

Wetlina jest bieszczadzką wsią, która w wyniku działań wojennych zniknęła z powierzchni ziemi. Jednym ze świadectw jej istnienia przed 1939r. są resztki starodrzewia (16 drzew) spełniających rolę naturalnego ogrodzenia byłego cmentarza. W ramach projektu odtworzono części dawnego układu urbanistycznego wsi, a także zadbano o wiekowe drzewa- pomniki. Konserwacja lip, które w większości mają ponad 100 lat, pozwoliła na zachowanie dziedzictwa przyrodniczego wsi.