„Ocalić od zapomnienia- pozostawić po sobie ślad”

„Ocalić od zapomnienia- pozostawić po sobie ślad”

  • Projekt realizowany przez2. Grupa inicjatywna wsi Polana

Celem projektu była integracja społeczności lokalnej w celu podniesienia atrakcyjności miejscowości, zachowania obiektów dziedzictwa kulturowego wsi i poszerzenia oferty turystycznej oraz promocja miejscowości i jej walorów historyczno- przyrodniczych. Przypomnienie losów dawnych mieszkańców Polany.
W okresie od 1.05 do 30.10.2012 uporządkowano teren dawnego placu kościelnego- wykonano opryski randapem we własnym zakresie, wykoszono trawę, zgrabiono i wyniesiono ją poza teren placu. Wykonano remont dzwonnicy- drenaż. Wykonano prace konserwacyjne przy fundamentach dawnego kościoła. Uporządkowano teren nad rzeką- wykoszono i odkrzaczono teren, który dawniej był terenem rekreacyjnym dla mieszkańców wsi. Ładnie uporządkowany teren dawnego kościoła przyciąga coraz więcej turystów, którzy chętnie przystają i oglądają miejsce ciekawe pod względem historycznym i przyrodniczym. Widać wzmożony ruch turystyczny. Chętnie miejsce te odwiedzają również dawni mieszkańcy dla których teren ten ma wartość sentymentalną. Jest też miejscem coraz bardziej godnym ważnych uroczystości szkolnych i patriotyczno- religijnych które tu się odbywają. Wykonano mapę Pt.: „Śladami przodków”. Wykonano pocztówkę, która promuje projekt. Dostępna jest w Informacji Turystycznej gminy Czarna. Te działania miały na celu promocję miejscowości oraz przypomnienie losów dawnych mieszkańców Polany. Mapa została wykonana po licznych konsultacjach z dawnymi i obecnymi mieszkańcami Polany, było to też okazją do wspólnych spotkań i integracji między pokoleniami, dawnymi i obecnymi mieszkańcami wsi. Pocztówki z kolei promują naszą miejscowość oraz sam projekt na zewnątrz. Przeprowadzono w szkole konkurs wiedzy „ Polana jaka była- jaka jest”- przygotowano młodzież w dwóch grupach wiekowych- szkoła podstawowa i gimnazjum, odbył się etap szkolny a finał nastąpi wraz z uroczystym zakończeniem projektu. Przeprowadzono również konkurs plastyczny i fotograficzny pod tym samym tytułem- odbyły się plenery plastyczne oraz fotograficzne, które cieszyły się sporym zainteresowaniem dzieci i młodzieży ze szkoły w Polanie. Powstały piekne prace plastyczne i fotograficzne.