„Magiczne Bieszczady”

„Magiczne Bieszczady”

  • Projekt realizowany przezFundacja Tylko Bieszczady z Cisnej

Jednym z celów projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców naszej gminy a w szczególności dzieci i młodzieży. Poprzez realizację cyklu wakacyjnych warsztatów artystyczno-edukacyjno-plastycznych skierowanych przede wszystkim do dzieci i młodzieży wszyscy chętni mogli zapoznać się z baśniami regionu i ze świata. Dopełnieniem spotkań była część warsztatowa czyli tworzenie ilustracji i wytwarzanie prostych gier fabularnych. Całość działań realizowanych było przez doświadczonego nauczyciela, miejscową animatorkę kultury jak również przez artystów realizujących plener malarski i rzeźbiarki. Dzięki realizacji w/w celu dla dzieci wraz z rodzicami udało nam się stworzyć możliwość udziału w ciekawych i rozwijających warsztatach. Kolejnym celem inicjatywy było przybliżenie i rozpowszechnianie historii naszego regionu związanego z rodem Fredrów , którzy kreowali powstanie zagłębia hutniczego w Cisnej w XIX wieku w oparciu o rudę żelaza wydobywaną w ciśniańskich sztolniach. W ramach tego celu zrealizowaliśmy kilka działań:
– odrestaurowaliśmy koło pasowe z tartaku w Cisnej a wyprodukowane prawdopodobnie w hucie żelaza Fredrów w Cisnej
-zbudowaliśmy dymarkę i dla gości zaprezentowaliśmy sposób wytapiania żelaza
-prof. Marcin Rapacz w ramach wykładu m.in. dla mieszkańców Cisnej przedstawił związek rodziny Fredrów z Cisną
– w ramach pleneru rzeźbiarskiego wykonaliśmy replikę figury wykonaną pierwotnie z inicjatywy ciśniańskich kopaczy w 1836 r. a która pierwotnie była umiejscowiona przy wejściu do sztolni Róża
– wydaliśmy pierwszy numer gazety ciśniańskiej w której przybliżamy między innymi związek rodziny Fredry z Cisną
– przedstawiciel Politechniki Rzeszowskiej zaprezentował plany dotyczące możliwości odrestaurowania osady hutniczej w oparciu o sztolnię Róża pt. Muzeum Hutnictwa Bieszczadzkiego z adaptacją Sztolni Róży na podziemną trasę turystyczną. Dzięki realizacji powyższych działań czyli szeroko rozumianej edukacji w zakresie związku rodziny Fredrów z Cisną i powstawanie artefaktów związanych z minionymi czasami udało nam się stworzyć nową ofertę turystyczną.
Przybliżanie technologii pracy w tamtym okresie, odrestaurowanie artefaktów minionego okresu, które są dostępne jako nowe ciekawe elementy minionego okresu , przedstawianie prac terenowych związanych z poszukiwaniem fredrowskich sztolni, wytworzenie i zareklamowanie nowego produktu turystycznego jakim staje się cyklicznie odbywający się ciśniański jarmark turystyczny czyli platforma prezentacji i współpracy dla podmiotów gospodarczych regionu stają się nowym produktem dzięki którym coraz większa ilość gości odwiedza nasz region a to przekłada się na korzyść mieszkańców.