Kultura Pogranicza naszym produktem turystycznym”

Kultura Pogranicza naszym produktem turystycznym”

  • Projekt realizowany przezZespół „Bieszczadzki Dom”

Zespół „Bieszczadzki Dom” skupia wokół siebie nie tylko członków zespołu, ale i mieszkańców wsi, biorących czynny udział w organizacji kulturalnych imprez: „Święto Kupały”, „Koszykalia”, „Opłatek”, „Sąsiedzkie Kolędowanie”. Turystyczny charakter wsi powoduje, że zespół zaprezentował działalność kulturalną jako produkt turystyczny. W trakcie projektu lokalne zwyczaje, obrzędy, pieśni zaprezentowano podczas wymienionych imprez. Zorganizowano warsztaty rękodzieła artystycznego: wyroby z bibuły, wikliny, słomy, brzozy oraz malowanie na jedwabiu. Dzięki projektowi został wzbogacony strój członków zespołu „Bieszczadzki Dom”