Inicjatywa 9

Inicjatywa 9

  • NAZWA INICJATYWY: Edukacyjna Ścieżka Przyrodnicza do rezerwatu „Cisy w Serednicy”
  • LIDER INICJATYWY: Stowarzyszenie Agroturystyczne Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne
  • OPIEKUN INICJATYWY: Roman Glapiak
  • OKRES REALIZACJI: Styczeń-grudzień 2017
  • OBSZAR REALIZACJI: Dźwiniacz/ gmina Ustrzyki Dolne

OPIS INICJATYWY:
Celem Inicjatywy jest utrwalenie i przybliżenie mieszkańcom Dźwiniacza i okolic walorów przyrodniczych wskazanego obszaru poprzez poszerzenie Szlaku Ekomuzeum Hołe o ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną z unikatową roślinnością.

W ramach działań projektowych zostanie wytyczona i oznakowana 3 kilometrowa ścieżka edukacyjna do Rezerwatu „Cisy w Serednicy” ,którego osobliwościami przyrodniczymi są: cisy, storczyk (podkolan biały), olcha kosa, buczyna karpacka. Wydany będzie w formie broszury przewodnik po szlaku oraz
przeszkoleni młodzi przewodnicy. Dla turystów zostanie zbudowana wiata edukacyjno-wypoczynkowa przy szlaku, wyposażona w ławki z bali drewnianych oraz banery z roślinami chronionymi występującymi na szlaku W celu utrzymania szlaku w odpowiednim stanie zakupi się kosę spalinową.
” Za treść materiałów odpowiada wyłącznie Fundacja Bieszczadzka”