„Działając razem zrobimy więcej”

„Działając razem zrobimy więcej”

  • Projekt realizowany przezStowarzyszenie Rozwoju Wsi Łukawica

Projekt realizowany był w Centrum Kultur Pogranicza w miejscowości Łukawica w gminie Lesko. Celem projektu była integracja międzypokoleniowa społeczności lokalnej, wzmocnienie więzi i bezpośrednich kontaktów pośród mieszkańców miejscowości. Realizując projekt chcieliśmy podnieść jakość życia, zwiększyć poczucie lokalnej tożsamości i wykorzystać potencjał przyrodniczy naszej miejscowości Łukawica. Celem projektu była też poprawa wizerunku miejscowości poprzez zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej zwanej Centrum Kultur Pogranicza tworząc atrakcyjne miejsce rekreacyjno – kulturalne dla dorosłych, dzieci i młodzieży zachęcające do wspólnego spędzania czasu wolnego.
Realizując projekt prowadziliśmy promocję projektu poprzez plakaty i ogłoszenia parafialne oraz ogłosiliśmy konkurs plastyczny „Wieś w naszych oczach”. Konkurs był skierowany do najmłodszych mieszkańców i polegał na przygotowaniu rysunków, nawiązujących tematyką do miejscowości. Wolontariusze zebrali fotografie obrazujące miejsca i ludzi z miejscowości, z których powstała foto- książka „Historia naszych czasów”. Pomagali również w różnych pracach użytecznych i organizacyjnych.
W ramach projektu postawiono grill i zadaszenie nim i starą studnią, przeprowadzono renowację starej przedwojennej studni, wyrównano teren wokół grilla i studni podsypką, posadzono 20 krzewów ozdobnych, zakupiono grę ogrodową, zakupiono 1 kosz na śmieci, wykonano 1 egz. foto-książki.
Projekt był adresowany do wszystkich mieszkańców naszej miejscowości. Został on zakończony „Piknikiem rodzinnym” i wspólnym grillowaniem. W trakcie Pikniku ogłoszono wyniki konkursu plastycznego, rozdano nagrody i dyplomy. Pokazano przez Pracownię „Scutum” z Sanoka rekonstrukcję historyczną odwołującą się do dziejów regionu z XVII wieku, która stanowiła doskonałą oprawę i atrakcję dla mieszkańców i zaproszonych gości.
Animatorzy, wolontariusze malowali twarze dzieciom a także mamom, prowadzili różne gry i zabawy sprawnościowe. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Łukawicy i naszej organizacji przygotowały poczęstunek i domowe ciasta. Podczas Pikniku wszyscy świetnie się bawili przy rytmach muzyki, zarówno dzieci, rodzice, dziadkowie i babcie. Piknik był wspaniałą okazją do miłego spędzenia wolnego czasu.