Zapytanie ofertowe nr 4/POKL.07.02.02-18-043/11

Przedmiotem zamówienia jest Wynajem sali oraz zapewnienie wyżywienia podczas szkoleń: „Ekonomia społeczna w praktyce”, „ABC Przedsiębiorczości”, Ekoturystyka, „Menadżer Ekonomii Społecznej” w ramach projektu: „Współdzielenie obowiązków-współdzielenie zysków”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmacnianie sektora ekonomii społecznej, Podziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Termin składania ofert do 19.02. 2013 roku do godziny 15:00.
Informacji udziela:
Anna Mokrzycka- specjalista ds. rozliczeń
Tel. 13 469 62 90 (po godzinie 12.00)
email: a.mokrzycka@fundacja.bieszczady.pl
lub
Iwona Pojnar- asystent koordynatora
Tel. 13 469 62 90
email: i.pojnar@fundacja.bieszczady.pl
Wzór oferty wraz z załącznikami do pobrania na stronie internetowej www.fundacja.bieszczady.pl oraz www.wo-wz.pl

Załączniki:
Ogłoszenie
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4 Umowa .pdf

O autorze

Skontaktuj się ze mną:
COPYRIGHT © 2016 By CrunchPress.com