Zapytanie ofertowe nr 3/POKL.07.02.02-18-043/11

Przedmiotem zamówienia jest „Wynajem sali oraz zapewnienie wyżywienia podczas szkolenia komputerowego” w ramach projektu: „Współdzielenie obowiązków-współdzielenie zysków”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmacnianie sektora ekonomi społecznej, Podziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Termin składania ofert do 22 stycznia 2013 roku do godziny 15:00.
Informacji udziela:
Anna Mokrzycka- specjalista ds. rozliczeń
Tel. 13 469 62 90 (po godzinie 12.00)
email: a.mokrzycka@fundacja.bieszczady.pl
lub
Iwona Pojnar- asystent koordynatora
Tel. 13 469 62 90
email: i.pojnar@fundacja.bieszczady.pl
Wzór oferty wraz z załącznikami do pobrania na stronie internetowej www.fundacja.bieszczady.pl oraz www.wo-wz.pl

Załączniki:
FB_POKL_7.2.2_ogloszenie_wynajem_wyzywienie_szkoleniekomputerowe_ogloszenie
FB_POKL_7.2.2_zapytanie_ofertowe_wynajem_wyzywienie zapytanie
FB_POKL_7.2.2_oferta_wynajem_wyzywienie zał. 1
FB_POKL_7.2.2_oferta_wynajem_wyzywienie zal 2
FB_POKL_7.2.2_oferta_wynajem_wyzywienie zal 3
FB_POKL_7.2.2_oferta_wynajem_wyzywienie zał 4

O autorze

Skontaktuj się ze mną:
COPYRIGHT © 2016 By CrunchPress.com