Zapytanie ofertowe nr 1/FB/POKL.09.01.02-18-277/13

Zapytanie ofertowe nr 1/FB/POKL.09.01.02-18-277/13 Przedmiotem zamówienia jest „Zakup wraz z dostawą: pomocy dydaktycznych” w ramach projektu: „Sięgajmy wyżej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert 24 września 2014r. do godz. 12:00

Informacji udziela:
Lucyna Sobańska – koordynator , tel. 13 469 62 90 , email: l.sobanska@fundacja.bieszczady.pl

Wzór oferty wraz z załącznikami do pobrania na stronie internetowej www.fundacja.bieszczady.pl

ZAŁĄCZNIKI :
1.Oferta
2.Zapytanie ofertowe
3.Załacznik nr 1
4.Załacznik nr 2
5.Załącznik nr 3
6.Załącznik nr 4

O autorze

Skontaktuj się ze mną: