Zaproszenie na seminarium w Arłamowie

Z przyjemnością pragniemy Państwa poinformować o realizacji przez Fundację Bieszczadzką, Polską Agencję Rozwoju Turystyki S.A. oraz Hiszpański Instytut Rozwoju Ekonomicznego Ourense INORDE projektu pt. „Ekomuzea, zintegrowane obszary agroturystyczne i klastry jako narzędzia rozwoju i promocji regionów atrakcyjnych historycznie, kulturowo i przyrodniczo”, który jest współfinansowany przez Fundusz dla Organizacji Pozarządowych w ramach Komponentu II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój w obszarze tematycznym – Działania na rzecz poprawy świadomości społecznej. Pierwszym etapem w realizacji ww. projektu jest 2-dniowe seminarium tematyczne poświęcone ekomuzeom oraz aktywności turystycznej w obszarze turystyki wiejskiej.

Zaproszenie do udziału w seminarium
Program seminarium
Karta zgłoszenia udziału w seminarium

O autorze

Skontaktuj się ze mną: