Zapraszamy bieszczadzkie szkoły do „EkoKlasy pod Tatarskim Kurhanem” w Stefkowej

10 września w Stefkowej została otwarta nowa atrakcja edukacyjno przyrodnicza : „EkoKlasa pod Tatarskim Kurhanem” . Inicjatywa powstała w ramach projektu „Ekomuzea Karpackie- Partnerstwo dla Ekorozwoju” realizowanego przez Fundację Bieszczadzką i Stowarzyszenie NASZ DOM w Stefkowej, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Głównym celem projektu „Ekomuzea Karpackie- Partnerstwo dla Ekorozwoju” jest wzmocnienie służących zrównoważonemu rozwojowi działań społeczności lokalnych poprzez wykorzystanie potencjału istniejących i tworzonych w województwie podkarpackim ekomuzeów skupionych wokół programu Ekomuzea Karpackie.
„EkoKlasa pod Tatarskim Kurhanem” jest jedną z 14-tu inicjatyw powstałych w ramach w/w projektu na terenie Bieszczadów. Miejsce, w którym powstała „EkoKlasa pod Tatarskim Kurhanem” ma szczególnie atrakcyjne położenie nad Starym Potokiem przepływającym przez Stefkową, który jest osobliwym ekosystemem zamieszkałym przez pstrąga, raki i bobry. W sąsiedztwie „EkoKlasy” znajduje się las, w którym spotkać można tropy leśnych zwierząt, między innymi niedźwiedzia brunatnego.
Jest wrzesień, czas dłuższych i krótszych wycieczek szkolnych. Zapraszamy więc do Stefkowej, do „EkoKlasy pod Tatarskim Kurhanem” Stworzona tu infrastruktura pozwoli na ciekawe spędzenie czasu w otoczeniu różnych ekosystemów: las, łąka i górski potok. Zestaw atrakcyjnych edukacyjnych tablic umożliwi naukę i zabawę. W oparciu o treści zawarte na tablicach można zorganizować ciekawy konkurs podczas którego dzieci będą mogły wykazać się spostrzegawczością, wiedzą przyrodniczą i sprawnością fizyczną. Fundacja Bieszczadzka służy zestawem pytań do organizacji konkursu. Pozostała infrastruktura: wiata, stół i siedziska pozwolą na odpoczynek przy ognisku. Program takiego edukacyjnego dnia można poszerzyć o rozszyfrowanie nazwy Ekoklasy i wyprawić się na Tatarski Kurhan lub poznać część historii Stefkowej idąc szlakiem questu „ Św. Nepomucen zaprowadzi Cię do skarbu… ”Zapraszamy!!!

O autorze

Skontaktuj się ze mną: