Wystawa 15 lat Działaj Lokalnie !!!

„Działaj Lokalnie” to Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii. Celem Programu jest wspieranie organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich działających na rzecz konkretnych społeczności lokalnych. Realizacja Programu rozpoczęła się w czerwcu 2000 roku.
Działaj lokalnie” to niezwykłe projekty, pełne wyobraźni, nowych idei, powstające w niewielkich miasteczkach i wioskach. W działania włączają się obywatele, wspierają je samorządy lokalne, przedsiębiorcy. Zmienia się życie całych społeczności.
Fundacja Bieszczadzka od 2006 r. jako Ośrodek Działaj Lokalnie uczestniczy w Programie „Działaj Lokalnie” Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej, z terenu 12 gmin: Baligród, Bircza, Cisna, Czarna, Komańcza, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Solina , Ustrzyki Dolne, Zagórz i Tyrawa Wołoska.
W ciągu tych 10 lat w ramach programu zostało w Bieszczadach zrealizowanych 113 projektów a wartość przyznanych dotacji przekroczyła 560 tys. zł.
Z okazji 15-lecia Działaj Lokalnie w Polsce i 10-lecia w Bieszczadach, zorganizowaliśmy okolicznościową mobilną wystawę. Składają się na nią plakaty obrazujące osiągnięcia DL w skali kraju oraz zdjęcia pokazujące projekty, które zrealizowano na przestrzeni 10 lat w Bieszczadach. Wystawa przez tydzień gościła na deptaku ustrzyckiego rynku, odwiedziła też kilka wakacyjnych imprez: Festiwal „Natchnieni Bieszczadem” w Cisnej, Turystyczny Jarmark Karpacki w Parku pod Dębami w Ustrzykach Dl, XV Święto Chleba w Muzeum Młynarstwa w Ustrzykach Dl, Festiwal Młodych Talentów w Olszanicy.

O autorze

Skontaktuj się ze mną: