Wyniki oceny merytorycznej wniosków w ramach projektu „Współdzielenie obowiązków – współdzielenie zysków”

Wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na założenie spółdzielni socjalnej w ramach projektu „Współdzielenie obowiązków – współdzielenie zysków” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, w ramach priorytetu VII, Poddziałanie 7.2.2 PO KL

Ocena merytoryczna wniosków o przyznanie wsparcia

O autorze

Skontaktuj się ze mną: