Wyniki oceny merytorycznej konkursu Działaj Lokalnie 2024

29 maja 2024r. Zarząd Fundacji Bieszczadzkiej zatwierdził listę rankingową wniosków
zgłoszonych do konkursu Działaj Lokalnie XIII-2024, sporządzoną na podstawie oceny
wniosków przez Komisję Grantową funkcjonującą przy Fundacji Bieszczadzkiej. Środki
finansowe otrzymane z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz dodatkowe pozyskane
przez Fundację Bieszczadzką pozwolą na dofinansowanie 12 spośród 17 zgłoszonych
wniosków. Łączna pula przyznanych dotacji to kwota 58500 zł. Nagrodzonym gratulujemy w
imieniu Komisji Grantowej i Zarządu Fundacji Bieszczadzkiej i zapraszamy na podpisanie
umów dotacyjnych do Ustrzyk Dolnych w dniu 10 czerwca 2024. zaś organizacjom, które nie
znalazły się wśród dofinansowanych dziękujemy za udział w konkursie.

Lista rankingowa projektów

O autorze

Skontaktuj się ze mną: