Wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w konkursie Działaj Lokalnie VIII -2013

Przedstawiamy Państwu listę oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach projektu Działaj Lokalnie na rok 2013. Pozytywny wynik oceny formalnej nie jest równoznaczny z przyznaniem dotacji.
Dofinansowane projekty będą wskazane na osobnej liście rankingowej po ocenie merytorycznej.

Wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w konkursie Działaj Lokalnie VIII

O autorze

Skontaktuj się ze mną: