Wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w DL

W załączniku znajduje się lista oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach projektu Działaj Lokalnie na rok 2012.
Wyniki oceny formalnej nie są równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dofinansowane projekty będą wskazane na osobnej liście rankingowej

Ocena formalna wniosków

O autorze

Skontaktuj się ze mną: