Wyniki oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych do projektu „Współdzielenie obowiązków – współdzielenie zysków” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS w ramach Priorytetu VII Poddziałanie 7.2.2 POKL

Wyniki oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych do projektu
„Współdzielenie obowiązków – współdzielenie zysków”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS
w ramach Priorytetu VII Poddziałanie 7.2.2 POKL

Załączniki:
Lista rankingowa

O autorze

Skontaktuj się ze mną:
COPYRIGHT © 2016 By CrunchPress.com