Wyniki konkursu Działaj Lokalnie VIII-2014

fb-dl-arfp-pafw-small

30 maja 2014r. Zarząd Fundacji Bieszczadzkiej zatwierdził listę rankingową wniosków zgłoszonych do konkursu Działaj Lokalnie VIII-2014 sporządzoną na podstawie oceny wniosków przez Komisji Grantodawczą funkcjonującą przy Fundacji Bieszczadzkiej. Środki finansowe otrzymane z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz dodatkowe pozyskane przez Fundację Bieszczadzką pozwolą na dofinansowanie 11 spośród 19 zgłoszonych projektów. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy w imieniu Komisji i Zarządu Fundacji Bieszczadzkiej zaś organizacjom i grupom nieformalnym, które nie znalazły się wśród dofinansowanych, dziękujemy za udział w konkursie i zapraszamy do kolejnej edycji konkursu Działaj Lokalnie za rok.

Ranking Wniosków

O autorze

Skontaktuj się ze mną: