Wyniki konkursu Działaj Lokalnie IX-2016

24 maja 2016r. Zarząd Fundacji Bieszczadzkiej zatwierdził listę rankingową wniosków zgłoszonych do konkursu Działaj Lokalnie IX-2016, sporządzoną na podstawie oceny wniosków przez Komisję Grantodawczą funkcjonującą przy Fundacji Bieszczadzkiej. Środki finansowe otrzymane z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz dodatkowe pozyskane przez Fundację Bieszczadzką pozwoliły na dofinansowanie 15 spośród 35 zgłoszonych projektów. Nagrodzonym gratulujemy w imieniu Komisji i Zarządu Fundacji Bieszczadzkiej zaś organizacjom i grupom nieformalnym, które nie znalazły się wśród dofinansowanych dziękujemy za udział w konkursie.

Wyniki oceny merytorycznej wniosków Działaj Lokalnie 2016

O autorze

Skontaktuj się ze mną: