Wyniki konkursu Działaj Lokalnie IX-2015 27 kwietnia 2015r. Zarząd Fundacji Bieszczadzkiej zatwierdził listę rankingową wniosków zgłoszonych do konkursu Działaj Lokalnie IX-2015 sporządzoną na podstawie oceny wniosków przez Komisję Grantodawczą

27 kwietnia 2015r. Zarząd Fundacji Bieszczadzkiej zatwierdził listę rankingową wniosków zgłoszonych do konkursu Działaj Lokalnie IX-2015 sporządzoną na podstawie oceny wniosków przez Komisję Grantodawczą funkcjonującą przy Fundacji Bieszczadzkiej. Środki finansowe otrzymane z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz dodatkowe pozyskane przez Fundację Bieszczadzką pozwolą na dofinansowanie 11 spośród 35 zgłoszonych projektów. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy w imieniu Komisji i Zarządu Fundacji Bieszczadzkiej zaś organizacjom i grupom nieformalnym, które nie znalazły się wśród dofinansowanych, dziękujemy za udział w konkursie.

Załączniki:
ranking wniosków DL 2015.doc

O autorze

Skontaktuj się ze mną: