Wizyta studyjna dla koordynatorów wolontariatu

W ramach projektu „Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu” 7 października odbyliśmy cudowną wizytę studyjną dla 14 koordynatorów wolontariatu z organizacji zarejestrowanych w Korpusie Solidarności z terenu powiatów bieszczadzkiego, przemyskiego, leskiego, sanockiego i krośnieńskiego. Każdy z koordynatorów wziął ze sobą na wizytę wolontariusza wyróżniającego się w pracy jego organizacji.
Podczas wizyty zaplanowaliśmy spotkanie z dwiema organizacjami pozarządowymi, o których wiedzieliśmy, że mają duże osiągnięcia w pracy na rzecz lokalnych środowisk oraz duże doświadczenie w pracy z wolontariuszami. Wizytę rozpoczęliśmy w LGD Dorzecze Wisłoka. Pani Bogumiła Bętkowska -prezes stowarzyszenia spotkała się z nami w Gospodzie Karpackiej w Zarszynie. Sama będąc wolontariuszem opowiedziała nam o swojej pracy jako koordynatorze wolontariatu, o zarządzaniu wolontariuszami, o wyzwaniach jakie stoją przed organizacją korzystającą z pracy wolontariuszy
i o korzyściach jakie wolontariat przynosi organizacji i samym wolontariuszom.
Podczas spotkania poznaliśmy osiągnięcia i aktualne działania nie tylko LGD Dolina Wisłocza ale też innych organizacji z terenu gminy Zarszyn z którymi LGD współpracuje. Kolejnym celem wizyty było spotkanie ze Stowarzyszeniem Regiony Nowych Szans „VESNA” w gminie Gnojnik.
„Vesna”, wraz z partnerami dodatkowymi realizowała projekty dotyczące wolontariatu: „Budowanie ścieżki kariery przez wolontariat” czy „Partycypacja społeczna seniorów przez wolontariat”, my natomiast bardzo chcieliśmy zobaczyć Senior Osadę powstającą w ramach projektu skierowanego do seniorów, którego celem jest prozdrowotne wsparcie seniorów w okresie pandemii. W osadzie czekała na nas grupa seniorów -wolontariuszy z prezes stowarzyszenia Bożeną Malaga-Wroną. Mogliśmy nie tylko dowiedzieć się jak zarządzać wolontariuszami ale od nich samych usłyszeć co sądzą o swoich działaniach i dlaczego to robią. Oglądając Senior Osadę byliśmy pod wrażeniem ogromu prac jakie wykonali wolontariusze seniorzy tworząc dla siebie miejsce spotkań, rekreacji i wypoczynku. Resztę dnia spędziliśmy już razem z wolontariuszami z Vesny na zwiedzaniu ich gminy i spotkaniem integracyjnym w karczmie RZYM w Brzesku. Wizyta była okazją do zobaczenia jak funkcjonują inne organizacje, jak radzą sobie w dobie pandemii, uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań, bezpośrednich rozmów, wymiany doświadczeń.

O autorze

Skontaktuj się ze mną: