WALNE ZGROMADZENIE GRUPY PARTNERSKIEJ „ZIELONE BIESZCZADY” USTRZYKI DOLNE 15 XII 2009

Szanowni Państwo,
Partnerzy Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady”
W imieniu Fundacji Bieszczadzkiej – pełniącej rolę Sekretariatu Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady” – serdecznie zapraszamy Państwa na Walne Zgromadzenie Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady”, które odbędzie się dnia 15 grudnia 2009 roku w Ustrzyckim Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych (program w załączniku).
Najbliższe Walne Zgromadzenie GPZB jest szczególnie ważne z dwóch powodów:
1. Grupa Partnerska „Zielone Bieszczady” funkcjonuje oficjalnie od roku 2001, natomiast jej tworzenie rozpoczęło się już w roku 1999. Dlatego można przyjąć, że w tym roku obchodzimy 10-lecie jej istnienia.
2.W latach 2007-2008 Fundacja Bieszczadzka (wówczas pod nazwą Fundacja Bieszczadzka Partnerstwo dla Środowiska) pełniła w imieniu i z woli parterów GPZB funkcję Lokalnej Grupy Działania w ramach na obszarze gmin: Baligród, Cisna, Czarna, Komańcza, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Solina, Ustrzyki Dolne. Natomiast Rada GPZB stała się jednocześnie Radą Programową LGD. W roku 2008 powstały na naszym obszarze dwa nowe stowarzyszenia: Lokalna Grupa Działania „Nasze Bieszczady„ (na obszarze gmin: Baligród, Cisna, Komańcza, Lesko i Zagórz) oraz Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” (na obszarze gmin: Czarna, Lutowiska, Olszanica, Solina, Ustrzyki Dolne). W związku z tym zaistniała potrzeba uporządkowania i zmian w dokumentach (regulamin, deklaracja współpracy, oświadczenie o osobie reprezentującej Partnera w GPZB) oraz wyboru nowych organów zarządzających Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady”.
Czas na Walnym Zgromadzeniu będzie ograniczony, dlatego prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami w wersji dotychczasowej i wersji proponowanej a następnie przesłanie uwag do zaproponowanych zmian bądź ewentualnych swoich propozycji zmian drogą elektroniczną na adres biura fundacji biuro@fundacja.bieszczady.pl najpóźniej do 10.12.2009 r.
Prosimy również o potwierdzenie drogą elektroniczną, telefonicznie lub listem informacji o tym, że dany Partner jest nadal zainteresowany przynależnością do Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady” celem zweryfikowania stanu grupy. Ostateczna weryfikacja nastąpi na podstawie list obecności przedstawicieli organizacji na Walnym Zgromadzeniu GPZB w dniu 15.12.2009 r.
Na Walnym Zgromadzeniu niezbędna jest obecność przedstawiciela organu uprawnionego do reprezentowania partnera (np. prezes, dyrektor, wójt, właściciel firmy…) lub osoba, która posiada pisemne upoważnienie takiego organu do reprezentowania danego Partnera.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Jesteśmy również (po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania) do dyspozycji w siedzibie Fundacji Bieszczadzkiej.
W imieniu Fundacji Bieszczadzkiej
Sekretariatu Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady”
tel: (013) 469 7297
biuri@fundacja.bieszczdy.pl
Przemysław Ołdakowski
Koordynator
Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady”
tel: 692 118 905
e-mail: p.oldakowski@fundacja.bieszczady.pl

Załączniki:
DEKLARACJA współpracy GPZB-LGD dotychczasowa
REGULAMIN GPZB-LGD – dotychczasowy
DEKLARACJA współpracy GPZB- proponowana
Regulamin GPZB – proponowany

O autorze

Skontaktuj się ze mną: