UWAGA !!! Zapytanie ofertowe nr 7/POKL.07.02.02-18-043/11 UWAGA !!!

Fundacja Bieszczadzka z siedzibą w Ustrzykach Dolnych, ul. Rynek 14 – „Zamawiający” informuje, że unieważnia prowadzone w trybie zapytania ofertowego postępowanie nr 7/POKL.07.02.02-18-043/11 z dnia 01.07.2013 r. na realizację zadania w zakresie doradztwa prawnego dla nowopowstałych spółdzielni socjalnych w ramach projektu „Współdzielenie obowiązków – współdzielenie zysków” Nr POKL.07.02.02-18-043/11 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmacnianie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.

O autorze

Skontaktuj się ze mną: