UWAGA!!! Zapytanie ofertowe nr 1/POKL.07.02.02-18-043/11 UWAGA!!!

UWAGA !!!
Zapytanie ofertowe nr 1/POKL.07.02.02-18-043/11
W związku ze zmianą Załączników nr 1 (formularz ofertowy) oraz nr 4 (wzór umowy) do zapytania ofertowego nr 1/POKL.07.02.02-18-043/11- „Zakup wraz z dostawą: laptopa z akcesoriami i oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjnego i niszczarki” w ramach projektu: „Współdzielenie obowiązków-współdzielenie zysków”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmacnianie sektora ekonomi społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Termin składania ofert wydłuża się do dnia 24 sierpnia 2012r. do godz. 12:00
Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 24 sierpnia 2012r. o godz. 14:00
Informacji udziela:
Anna Mokrzycka- specjalista ds. rozliczeń
Tel. 13 469 62 90 (po godzinie 12.00)
email: a.mokrzycka@fundacja.bieszczady.pl
lub
Iwona Pojnar- asystent koordynatora
Tel. 13 469 62 90
email: i.pojnar@fundacja.bieszczady.pl
Wzór oferty wraz z załącznikami do pobrania na stronie internetowej www.fundacja.bieszczady.pl

Załączniki:
oferta zmiany
zapytanie-ofertowe
zapytanie-ofertowe zał 1
zapytanie-ofertowe zal 2
zapytanie-ofertowe zal 3
zapytanie-ofertowe zał 4

O autorze

Skontaktuj się ze mną: