Umowy podpisane, bieszczadzkie projekty z Działaj Lokalnie IX ruszyły !!

6 czerwca w siedzibie starostwa powiatu bieszczadzkiego 15 organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu 12 gmin powiatów bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego i przemyskiego podpisało umowy dotacyjne. Prezes Fundacji Bieszczadzkiej-Ośrodka Działaj Lokalnie Bogusław Pyzocha, gratulując otrzymanych dotacji zwrócił się szczególnie to tych, którzy po raz pierwszy będą realizować projekty w ramach programu Działaj Lokalnie. Życzył im powodzenia w realizacji projektów, satysfakcji z podjętych wyzwań, wielu nowych pozytywnych doświadczeń i zapewnił o wszechstronnej opiece i doradztwie ze strony ODL Fundacji Bieszczadzkiej. Pierwsza część spotkania przeznaczona została na szkolenie tegorocznych grantobiorców w zakresie realizacji projektów ze szczególnym uwzględnieniem kwestii finansowych i promocji. Spotkanie było też okazją do wzajemnego poznania, wszyscy koordynatorzy projektów przedstawili swoje organizacje oraz pokrótce swoje projekty.
W tegorocznej edycji konkursu dotacje otrzymali:
• Stowarzyszenie Nowoczesne Bieszczady na realizację projektu „Osiedle Artystyczne – warsztaty aktywizujące dzieci z terenu gminy Ustrzyki Dolne”- 4420 zł.

• Fundacja Tylko Bieszczady na realizację projektu „Magiczne Bieszczady”- 3800 zł
• Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. bł Ks. Bronisława Markiewicza w Leszczawie Dolnej -projekt „Świetlica dla małych i dużych” -3500 zł
• Grupy inicjatywna Jureczkowa – projekt : „U źródeł Wiaru – być bliżej siebie”-4500 zł
• Ochotnicza Straż Pożarna w Lutowiskach – projekt „Strażacy – do pracy!”-3500 zł
• Ludowy Klub Sportowy Olszanica – projekt „Bieszczadzkie Rysie”- 3200 zł.
• Sołectwo Jabłonki – projekt „Razem łatwiej”- 4100 zł.
• Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Łukawica – projekt „Działając razem zrobimy więcej”- 3430 zł
• Fundacja Zdrowia na rzecz Szpitala Miejskiego w Ustrzykach Dolnych- projekt „Ustrzycka Szkoła Rodzenia – Gdzie świadomość króluje, zdrowie przyszłych pokoleń kształtuje”-4000 zł
• Rada Sołecka Tarnawa Górna – projekt „Śladami kultury i tradycji – Ratujemy kapliczkę św. Jana Nepomucena”- 3700 zł
• Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła przy ZSD w Lesku – projekt „Tradycja, integracja i dobra praktyka. Stwórzmy coś, co na długo zostanie w pamięci”- 3500 zł
• Bieszczadzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Besida”- projekt „Wspólne dobro: teatr”-3500 zł
• Bieszczadzkie Stowarzyszenie Sołtysów – projekt „Odnajdujemy nasze korzenie”- 3450 zł
• Grupa mieszkańców Stefkowej – projekt „Nasza wieś nasze dobro„ -3000 zł
• Koło Gospodyń Wiejskich z Równi – projekt „Solińskie wspomnienia sprzed lat”-4000 zł
Na dotacje w tym roku przeznaczono kwotę 55600zł , łącznie w latach 2006-2016 bieszczadzkie NGO i grupy nieformalne otrzymały w ramach konkursu Działaj Lokalnie 128 dotacji na kwotę 624 608 zł.

O autorze

Skontaktuj się ze mną: