W czerwcu ub. roku Fundacja Bieszczadzka ogłosiła konkurs „Opowiedz…2016”, który organizowany był ramach Programu „Działaj Lokalnie IX -2016” . Tradycyjnie konkurs „Opowiedz…” miał na celu zachęcenie naszych grantobiorców do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach Programu „Działaj Lokalnie”, a przez to ich wpływu na aktywizację lokalnej społeczności oraz na budowanie dobra wspólnego. Konkurs pozwalał na wyłonienie, nagrodzenie i promowanie najlepszych przykładów twórczego pokazywania projektów Działaj Lokalnie.
W tej edycji konkursu wpłynęło tylko 2 prace, w dwóch kategoriach: „Miejsce” i „Motyw”. W kategorii „MIEJSCE”, celem której jest pokazanie konkretnych zmian, jakie zaszły w miejscowościach – wsiach i miasteczkach, w których realizowane były projekty, wpłynęła praca z OSP Lutowiska. Film pt. „Strażacy do pracy!” decyzją jury konkursowego w skład którego weszli lokalni dziennikarze, fotograficy, informatycy będzie reprezentował nasz Ośrodek Działaj Lokalnie w konkursie ogólnopolskim konkursie „Opowiedz….”. Można go obejrzeć pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=mQWqe0quUVg&t=10sKolejna praca , tym razem w kategorii „MOTYW wpłynęła od Fundacja Tylko Bieszczady w Cisnej. Kategoria ta daje możliwość podzielenia się sukcesem skoncentrowanym wokół pewnego konkretnego produktu czy efektu projektu, jak np. ciekawego lokalnego wydarzenia (festyn, przegląd, konkurs, happening, warsztat etc.), które przyciągnęło zarówno mieszkańców, jak i turystów. W tej kategorii mieszczą się również regionalne wytwory związane z dziedzictwem kulturowym, czy inne konkretne przedmioty stanowiące motyw przewodni zrealizowanego projektu. Ważne, aby ogniskowały zainteresowanie mieszkańców i pozwalały na ich rozwój, odpowiadając jednocześnie na konkretne potrzeby. I w tej kategorii zależało nam, aby prace pokazały taki motyw, który połączył ludzi. Nadesłana praca nosi tytuł „Magiczne Bieszczady”, jest to reportaż multimedialny autorstwa Piotra Wierzbickiego i też będzie reprezentowała nasz ODL w konkursie ogólnopolskim a obejrzeć można ją pod linkami: https://www.youtube.com/watch?v=7x6XqdSiY80 oraz https://vimeo.com/196395986